Мета курсу: вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, зміст, мету та завдання морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) механізованого (танкового підрозділу); основи організації управління морально-психологічним забезпеченням під час підготовки та у ході сучасного бою, форми та методи роботи щодо проведення заходів морально психологічного забезпечення різних видів бою; МПЗ виконання військами (силами) інших, визначених законодавством України, завдань (рятувальні, пошукові, антитерористичні, міжнародні операції з підтримання миру та безпеки, участі у заходах особливого періоду тощо); особливості психологічної підготовки особового складу до бойових дій; сутність та головні завдання психологічного супроводу особового складу в бойовій обстановці.