Дистанційний курс "Методика роботи з особовим складом" призначений для вивчення модуля 2.1. Програми військової підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України за всіма військвово-обліковими спеціальностями.

 

Дистанційний курс "Основи політичних і правових знань" призначений для вивчення модуля 2.3. Програми військової підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України за всіма військвово-обліковими спеціальностями.

МОДУЛЬ 1.5. Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців

кккк

Завдання навчання

ккккк

Навчити громадян, які проходять військову підготовку поняттю корупції, реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, теоретико-методологічніим основам запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців, механізмам імплементації міжнародних стандартів доброчесності та правил етичної поведінки у професійну діяльність військовослужбовців, механізмам регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій військової моралі.

еенггш

Учитель: Валерій Тюрін

МОДУЛЬ 1.1.  Статути Збройних Сил України та стройова підготовка.

 

Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, застосовувати вимоги статутів Збройних Сил України під час виконанні загальних обов'язків командира взводу (групи,башти)  та за первинною посадою; точно виконувати та правильно застосовувати положення статутів Збройних Сил України при несенні внутрішньої, вартової та гарнізонної служб, організації життя та побуту особового складу підрозділу; особисто виконувати вимоги статутів Збройних Сил України та вимагати їх виконання від підлеглих; підтримувати внутрішній порядок в підрозділі. 

 МОДУЛЬ 1.4.  Тактична медицина 

Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку,  основам організації і надання домедичної допомоги, засвоєння ними практичних прийомів і навичок з надання домедичної допомоги в обсязі само- і взаємодопомоги при пораненнях, травмах і ураженнях.

МОДУЛЬ 1.2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка

Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, готувати стрілецьку зброю до бойового застосування, вміло та ефективно використовувати їх у бою; формувати у них практичні навички у правильному використанні стрілецької зброї; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення і здібності з організації та  управління вогнем підрозділу.

Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, правилам та прийомам роботи з топографічною картою та аерознімком, способам орієнтування на місцевості за допомогою карти та аерознімка, без карти; вивчати та оцінювати тактичні властивості місцевості, використовуючи раціональні способи одержання інформації про неї.