Публікації

2023

 1. Kukharenko, V. N., Shunevych, B. I., & Kravtsov, H. M. (2023). Distance learning expert and leader. Educational Dimension8, 19–40. https://doi.org/10.31812/ed.597
 2. Kukharenko, V. N. (2023). MOOCs: an insider’s perspective on a novel educational method with historical, organizational, participatory, and evaluative aspects. Educational Dimension. https://doi.org/10.31812/ed.610

2022

 1. Vladimir N. Kukharenko, Bohdan I. Shunevych, Hennadiy M. Kravtsov  Distance course examinationEducational Technology Quarterly, (2022) https://doi.org/10.55056/etq.4 - 19 p.

 2. Кухаренко В. М. Метод оцінювання компетентностей у дуальному навчанні. Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2022), (Черкаси, 23-25 червня 2022 р.) [Електронний ресурс]. Черкаси : ЧДТУ, 2022. 2 с 166-170 https://bit.ly/3YHVXLi 

 3. Кухаренко В.М. ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД. Інформаційні технології в професійній діяльності :матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2022. 234 с. c 43-45

 4. КУХАРЕНКО В. М. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН У MOODLE НА БАЗІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Адаптивні технології управління навчанням: збірник матеріалів восьмої міжнародної конференції. Одеса-Київ, 19–20 жовтня 2022 р. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2022. 72 с. c. 13-15

 5. В Кухаренко ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТА ТА ЛІДЕРА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ. Теорія і практика управління соціальними системами, DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.3.10 c. 116-134

 6. Кухаренко В. М. ПІДГОТОВКА КАДРІВ НА БАЗІ МІКРО-КВАЛІФІКАЦІЇ Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: [Електронний ресурс] : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 грудня 2022 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. – Х.: 2022. – 214 с. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/ c. 158 -  159 

 7. Kukharenko V. Learning in a networked society. Materials of the International Scientific-Practical Conference «SEITKASSIMOV READINGS – 2022»  29th of September, 2022 p. 367-371 


2021

 1. Кухаренко В.М. РОЗВИТОК ЕКСТРЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Адаптивні технології управління навчанням: матеріали сьомої міжнародної конференції. Одеса, 28–30 вересня 2021 р. – Одеса, 2021. – с. 42-45
 2. Кухаренко В. М. КОНКУРС ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. 465 с. с.69-81 Б
 3. В.М. Кухаренко, І.В. Баркатов, В.В. Бондаренко, С.С. Гончарук, А.А. Лозко, О.Ф. Канюка, С. Савчук, І.В. Внуков, В.О. Тюрін, І.В. Піскунов, В.В. Марущенко, О.В. Стаховський. Загальні електронні курси для підготовки офіцерів запасу: посібник /за ред. В.М. Кухаренка. – КП «Міська друкарня», Харків, 2021. – 209 с.
 4. Кухаренко В.М. ШВИДКЕ ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. 220 с., с.33-35
 5. Кухаренко В.М. ВИМІРЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДУАЛЬНОМУ НАВЧАННІ Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року, м. Краматорськ / [за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon.D.Sc., prof. Dasic Predrag]. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – с. 182-184.

 6. Кухаренко В. Навчальне проєктування швидкого Е-навчання. Інноваційні технології та методики в освітньому середовищі: теорія та практика: матеріали інтернет-конференції, 25-26 листопада 2021 року / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. с.144-151

2020

 1. Кухаренко В.М. Відкриті дистанційні курси для дорослих. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». (6–7 лютого 2020 року)
 2. Кухаренко В.М. Сучасний тьютор. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна VI Міжнародній науково-практична конференція 2020 "Дистанційне навчання: старт із сьогодення в майбутнє"
 3. Кухаренко В.М. Основи дистанційного навчання та створення курсу-ресурсу. Черкаський державний технологічний університет, V Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2020) 21-22 травня
 4. Кухаренко В.М., Войченко О.П. Досвід проведення МООС в LMS MOODLE на хостингу спільного користування. Восьму міжнародну науково-практичну конференцію «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» 22-23 травня 2020 р.  
 5. Кухаренко В.М. Уроки екстреного дистанційного навчання. Запорізький державний медичний університет. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2020» і навчально–методичної конференції «СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДМУ», що проходитимуть 19– 20 листопада 2020 року.
 6. Кухаренко В.М. Компетентність у дистанційному курсі. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Науково-методична конференція «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті» 19-20 листопада
 7. Кухаренко В.М. Куратор змісту та майстерність персональних знань. Збірник наукових праць Вісник ХНАДУ, вип. 89, 2020, с. 139-146
 8. Екстрене дистанційне навчання в Україні. Колективна монографія, За ред. Кухаренка В.М., Бондаренка В.В. – Харків, Вид-во КП «Міська друкарня», 2020.. – 409 с

 2019

 1. Volodymyr Kukharenko, Tatyana Oleinik Open Distance Learning For Teachers Proc. 15th Int. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI2019). Volume II: Workshops, Kherson, Ukraine, June 12-15 (2019). CEUR-WS .org, Vol. 2393
 2. Volodymyr Kukharenko Pedagogical Training Of Learning Engineer Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Special Edition “New pedagogical approaches in STEAM education”, 2019, https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s15
 3. Кухаренко В.М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання Навчальний посібник для магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів. Київ. Міленіум, 2019, с. 307
 4. Кухаренко В.М. Сучасна система е-навчання та її роль Матеріали 11-ої науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». Листопад 2019 р. Львів. С. 15-19
 5. Кухаренко В. М. Майстерність персональних знань вчителя. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії :Open Forum-ITME-CRS-2019 : збірник матеріалів Першого Всеукраїнського відкритого науково-практичного форуму (10–13 жовт. 2019 р., Одеса) / [упоряд. М. Л. Ростока ; за заг. ред. О. Є. Стрижака, М. Л. Ростоки, Г. К. Барвіцької, О. А. Блажка, В. М. Косик]. — Одеса : Екологія, 2019. —с. 134-137
 6. Кухаренко В.М. Роль запитування у формальному та неформальному навчанні. Матеріали п’ятої міжнародної конференції з адаптивних технологій управління навчанням, жовтень 2019 р. Одеса. С. 13-16.
 7. Кухаренко В.М. Типові помилки розробників дистанційного курсу Сьома міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2019 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київ http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=43
 8. Кухаренко В. М. Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. Дуальне навчання фахівців для економіки та підприємництва. Сьома міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2019 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київ http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=44
 9. Кухаренко В.М. Дистанційні курси у дуальному навчанні. Тези доповідей «Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк. 2019. С. 95-97

2018

   1. Кухаренко В.М. Кваліфікація викладачів е-університету. тези доповідей. ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2018): Черкаси, 17-18 травня 2018 р. С 209-211
   2. Дериглазов Л.В., Кухаренко В.М., Перхун Л.П., Товмаченко Н.М. Статистичні методи аналізу результатів тестового контролю знань. Шоста міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2018 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=48http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=48
   3. Кухаренко В.М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання. Шоста міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2018 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=50http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=50
   4. Кухаренко В.М. Модель тьютора у дистанційному та змішаному навчанні Адаптивні технології управління навчанням: матеріали четвертої міжнародної конференції. Одеса, 24–26 жовтня 2018 р. – Одеса, 2018. – с. 7-10 https://pdpu.edu.ua/doc/conf/2018/atl4/Zbirka_tez_ATL-2018.pdf
   5. Кухаренко В.М. Нові компетентності тьютора. Зб. матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Київ, 2018. - с.105-111
   6. Кухаренко В.М. Система підготовки кадрів дистанційного навчання. Зб. матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Київ, 2018. - с.98-104
   7. Кухаренко В.М., ПерхунЛ.П.,  Товмаченко Н.М. Тестовий контроль знань: інтелектуальний аналіз даних та IRT. Матеріали 10-ї науково-практичної конференції “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі”. Львів 21-22 листопада 2018. - с. 71-75
   8. Кухаренко В.М. Змішане навчання та сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Змішане навчання - інновація 21 сторіччя". Харків, 29-30 листопада 2018 р. - с.59-65
   9. Кухаренко В.М., Ролі гравців дуального навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Змішане навчання - інновація 21 сторіччя". Харків, 29-30 листопада 2018 р. - с.144-150
   10. Кухаренко В. М., Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. Методика комплексного оцінювання якості тестів. Частина 1. Статистика України, № 3 (82), 2018 - c. 40-48 
   11. Кухаренко В.М. Перешкоди впровадженню дистанційного навчання. Матеріали 1 всеукраїнської науково-практичної конференції "Дистанційна освіта:реалії та перспективи",  12 грудня 2018 р. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. с. 35-38
   12. Кухаренко В. М., Перхун Л. П., Товмаченко Н. М. Методика комплексного оцінювання якості тестів. Частина 2 // Статистика України. 2018. № 4. С. 72–79. http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3732

2017

   1. Кухаренко В.М. Відкритий дистанційний курс "Основи дистанційного навчання". Тези доповідей 25 міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" , ч. 3 (18-20 травня 2017)/ За ред. Сокола Є.І. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2017, с. 11.
   2. Кухаренко В.М. Відкриті дистанційні курси системи підвищення кваліфікації викладачів. П'ята міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2017 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=108

   3. Дериглазов Л.В., Кухаренко В.М., Перхун Л.П., Товмаченко Н.М. Досвід впровадження і використання СДН “Прометей” і MOODLE в Національній академії статистики, обліку та аудиту. П'ята міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2017 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=77

   4. Кухаренко В.М. Сучасний електронний університет та змішане навчання. Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті. Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 25-26 травня 2017 року).– Івано-Франківськ : ПП «ФотоПринтСтудія», 2017. –с. 22-24
   5. Кухаренко В.М. Змішане (гібридне) навчання та професійне навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / [Ред. кол. : Петренко Л. М. та ін.]. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – с. 59-63 (http://ivet-ua.science/publications/mk/694-zb-web-conference-2017)

   6. Кухаренко В.М. Особливості електронного університету.Open educational e-environment of modern university № 3 (2017) Borys Grinchenko Kyiv University, с. 238-246 (http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/88)
   7. Deryhlazov L. V., Kukharenko V. M., Perkhun L. P., Tovmachenko N. M. (2017). The Models of Distance Forms of Learning in National Academy of Statistics, Accounting and Audit. Scientifi c Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit – Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu, 3, P. 79-90 [in English].

   8. Кухаренко В.М. Пілотний дистанційний курс "Змішане навчання" Комп'ютер в школі та сім'ї, № 6 (142), 2017. с.3-6
   9. Кухаренко В.М. Проектування програми курсу "Змішане навчання". Інформацйні технології в освіті. № 33 (вип. 2), 2017 р. с.80-92. (http://ite.kspu.edu/issue-33/p-80-92/full)

2016

   1. В.М. Кухаренко,Ю.М. Главчева, О.В. Рибалко. Куратор змісту: навчально-методичнийпосібник / За заг. ред.. В.М. Кухаренка.–Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 170 с.
   2. В.М.Кухаренко, С.М.Березенська, К.Л.Бугайчук, Н.Ю.Олійник, Т.О.Олійник, О.В.Рибалко, Н.Г.Сиротенко, А.Л.Столяревська Теорія та практика змішаного навчання : монографія. / За ред. В.М.Кухаренка – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 284 с.
   3. Сокол Є.І., Кухаренко В.М. Розбудова електронного університету. Сучасні педагогічні технології в освіті: зб. наук.-метод. праць / за ред. Р.П. Мигущенко, Ю.І. Панфілова. - Харків: НТУ "ХПІ", 2016. с. 3-16.
   4. Кухаренко В.М., Змішане навчання в університеті. "Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє": зб. наук.- мет. праць 2-ої всеукр. наук.-пр. конференції, 19-20 травня 2016 р. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - с.
   5. Главчева Ю.М., Кухаренко В.М. Рибалко О.В. Про відкритий дистанційний курс "Куратор змісту-4". Тези доповідей 24 міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" , ч. 3 (18-20 травня 2016)/ За ред. Сокола Є.І. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2016, с. 7.
   6. YI Daradkeh, V Kukharenko. Open Online Course for Prepare World Teachers - International Journal of Open Information Technologies, N 5? vol. 4. 2016
   7. Кухаренко В.М. Роль експертизи дистанційного курсу в університеті. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р. - Черкаси: ЧДТУ, 2016. - с. 188-189.
   8. Кухаренко В.М. Коннективістський дистанційний курс «Змішане навчання» . Четверта міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2016 "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle http://2016.moodlemoot.in.ua/mod/forum/discuss.php?d=41

2015
   1. Кухаренко В.М. Відкриті дистанційні курси. Комп'ютер в школі та сім'ї, № 1 (121), 2015, с 23-28
   2. Кухаренко В.М. Тренди в технології та освіті. Тези доповідей 23 міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" , ч. 3 (20-22 травня 2015)/ За ред. Сокола Є.І. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2015, с. 11.
   3. Кухаренко В.М., Рибалко О.В. Підготовка кураторів змісту. "Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє": зб. наук.- мет. праць 1-ої всеукр. наук.-пр. конференції, 14-15 травня 2015 р. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - с.116-121.
   4. В.Н. Кухаренко, В.В. Кузнецов. О возможности создания новых газовых холодильных машин Стирлинга на основе существующих конструкций. Холодильна техніка та технологія, 51 (2), 2015. - с. 13-17
   5. Богачков Ю.М. Кухаренко В.М. Програма роботи Всеукраїнської асоціації електронного навчання. Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого- педагогічні аспекти/ Збірка наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції Харків: «Місьдрук», ХНАДУ. –2015. с. 36
   6. Кухаренко В.М. Стан розвитку електронного навчання в Україні. Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого- педагогічні аспекти/ Збірка наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції Харків: «Місьдрук», ХНАДУ. –2015. с. 97
   7. Бондаренко В.В, Гладкий І.П., Кухаренко В.М. Впровадження технологій дистанційного навчання в ХНАДУ. Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого- педагогічні аспекти/ Збірка наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції Харків: «Місьдрук», ХНАДУ. –2015. с. 18
   8. Кухаренко В. М. Хмарні технології у наукових дослідженнях. Новітні комп’ютерні технології. – КривийРіг:Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. –Том XIII: cпецвипуск «Хмарні технології в освіті». c.146 - 157 (https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/issue/view/81/nocote-2015)
   9. Главчева Ю.М., Кухаренко В.М.  Відкритий дистанційний курс «Куратор змісту»: практичний досвід. 
    Новітні комп’ютерні технології. – КривийРіг:Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. –Том XIII: cпецвипуск «Хмарні технології в освіті». c. 167 - 171 (https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/issue/view/81/nocote-2015)
   10. Кухаренко ВМ Система дистанційного навчання університету. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – Том XIII. – Випуск 3 (37). – c. 220-233   https://ccjournals.eu/ojs/index.php/tmn/issue/view/83/83

2014

   1. Савченко Н.В. Использование интерактивного сайта в курсе дискретной математики (Кафедра систем інформації: Зб. наук. праць. Під ред. проф. Кравця В.О. та проф. Серкова О.А.– Х.: Тов. «Щедра садиба плюс», 2014.– 348 с.) c. 135-139
   2. Лобатенко К.Д., Савченко М.В. Модель адаптивного контролю знань (Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції, Ч. III (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л.– Харків НТУ «ХПІ».– 330 с.) с. 71
   3. Савченко Н.В. Опыт работы в дистанционном курсе «Теория вероятностей и математическая статистика» ( Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції, Ч. III (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л.– Харків НТУ «ХПІ».– 330 с.) с. 79
   4. Kukharenko V. OPEN ON-LINE COURSE “CONTENT CURATOR” / V.Kukharenko, N.Syrotenko // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 21. - P. 57-66. http://ite.kspu.edu/Issue-21/p-57-66 

2013

   1. Vladimir Kukharenko Designing Massive Open Online Courses. Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer- Kherson, Ukraine, June 19-22, 2013. p.273-280 (http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-273-280.pdf)
   2. Кухаренко В. М. Методи роботи куратора змісту. Інформаційні технології в освіті. Випуск 16, Херсон, 2013 - с. 100-107.
   3. Кухаренко В.М. Сучасне проектування дистанційний курсів. Теорія та методика електронного навчання. Вип. 4. Кривий Ріг. - Видавничий відділ КМІ. - 2013. - с. 154-164.
   4. Кухаренко В.М. Відкриті дистанційні курси у Moodle. Перша всеукраїнська науково-практична конференція "MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle" - К.: КНУБА, 2013 - с 57
   5. Гладкий І.П., Бондаренко В.В., Кухаренко В.М. Розвиток інформаційно-освітніх ресурсів університету. Дистанційна освіта України - 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психлого-перагогічні аспекти. // Збірник наукових праць - Харків. ХНАДУ 2013 - с. 37-42
   6. Кухаренко В.Н. Тенденции развития дистанционного обучения. Дистанційна освіта України - 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психлого-перагогічні аспекти. // Збірник наукових праць - Харків. ХНАДУ 2013 - с. 116-121
   7. Vladimir Kukharenko, Massive Open Online Courses in Ukraine. Ukraine. Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS) Volume 2ю 2013 - p. 760-763
   8. Андрєєв О.О., Бугайчук К.Л., Каліненко Н.О., Колгатін О.Г., Кухаренко В.М., Люлькун Н.А., Ляхоцька Л.Л., Сиротенко Н.Г., Твердохлєбова Н.Є.Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. За ред. Андрєєва О.О., Кухаренка В.М. – Харків.: ХНАДУ, 2013. – 212 с.
   9. Кухаренко В.Н. Вопросы дидактики массовых открытых онлайн курсов. Единая образовательная среда: на пути к глобальному образованию: сборник материалов Х11 Международной научно-практической конференции (Омск 26-27 сентября 2013 г.) – Омск: изд-во Ом. Гос. ун-та. 2013. – с. 15-16.
   10. Савченко Н.В. Организация обучения дискретной математики на базе новых информационных технологий. (Дистанційна освіта України-2013. Інформаційно-освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти.// Збірник наукрвих праць.- Харків, ХНАДУ 2013, 324 с.) 170-173 с.
   11. Кухаренко В.М. Педагогіка та технологія дистанційного навчання. Основи дистанційного навчання: навч. посібник В.В. Бондаренко, В.М. Кухаренко. - Х.: ХНАДУ. 2013. - 172 с.

2012

   1. Кузнецов В.В., Кухаренко В.Н. Обзор использования газовых холодильных машин в умеренном температурном диапазоне. Інтегровані технології та енергозбереження. № 2, 2012. - с.110-113.
   2. Кухаренко В.М. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі. Теорія і практика управління соціальними системами. № 1, 2012. - с.40-50.
   3. Кухаренко В.М. Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання. Теорія та методика електронного навчання. Вип. 3. Кривий Ріг. - Видавничий відділ НМетАУ. - 2012. - с. 153-161.
   4. Кухаренко В.М. Розвиток дистанційного навчання на сучасному етапі. - Науковий вістник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Зб. наук. праць - №2, 2012. - с. 117-121.
   5. Савченко Н.В. Некоторые аспекты организации учебного процесса в курсе дискретной математики. с. 241 T.2: III Школа-конференция "Информатика в образовании".- 325 с. Воронежский государственный университет.- Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012 Информатика: проблемы, методология, технологии: материалы XII Международной научно-методической конференции, Воронеж, 9-10 февраля 2012 г.: в 2-х т.
   6. Кухаренко В.М. Масові відкриті дистанційні курси та вища освіта. "Інтернет-освіта-наука-2012", восьма міжнародна науково-практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. - Вінниця, 2012 - с. 2-3
   7. Кухаренко В.М. Формальне, неформальне, інформальне і соціальне у дистанційному навчанні. Соціальні педагогічні технології в освіті. Збірник науково-методичних праць. За ред. О.Г. Романовського та Ю.І. ПАнфілова. Харків: НТУ "ХПІ". 2012 - с. 114-124
   8. Кухаренко В. М. Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі. Інформаційні технології в освіті. Випуск 11, 2012 - с. 32-42.
   9. Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.В. Проектування дистанційного курсу. Тези доповідей 20 міжнародної науково-практичної конференції.
   10. Сиротенко Н.Г. Эволюция таксономии Блума в первой декаде ХХІ века//Сучасні пед. технол. в освіті: зб. наук.-метод. праць/за ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. - Харків: НТУ "ХПІ", 2012.-244с.
   11. Сиротенко Н.Г. Викладач і сучасний навчальний процес/ Зб. тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика дистанційного навчання в пяслядипломній освіті"18 жовтня 2012р. Київ, 2012, НАПН України.
   12. Сиротенко Н.Г. Рибалко О.В. Назва/Мат V міжн наук-практконф. "Лінгвістині проблеми ті іноваційні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах", 19-21 квітня 2012р., Львів, 2012.
   13. Сиротенко Н.Г. Знання: ролі і можливості в інформаційному дистанційному процесі/ восьма міжнародна науково-практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. - Вінниця, 2012 -262c/ - C.7-8

2011

   1. Кухаренко В.М. Соціальні сервіси у дистанційному навчанні школярів. Вісник післядипломної освіти. Зб. наук. праць. Вип. 5 (18). Київ. - 2011. с. 80-87.
   2. Кухаренко В.М. Використання вебінарів у навчальному процесі. Комп'ютер в школі та сім'ї. № 2(90), 2011, с 12-16
   3. Кухаренко В.Н. Инновации в e-Learning: массовый открытый дистанционный курс. Высшее образование в России. № 10, 2011, с. 93-98
   4. Кухаренко В.М. Аналіз проблем дистанційного навчання. Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011, с. 49.
   5. Гладкий І.П., Кухаренко В.М. Інформаційно-освітній простір університету та дистанційне навчання. Сборник научных трудов - Харків. Міськдрук, 2011, с. 322-328.
   6. Кухаренко В.М. Досвід проведення масових відкритих дистанційних курсів. Сборник научных трудов - Харків. Міськдрук, 2011, с. 241-246.
   7. Кухаренко В.М. Роль персонального навчального середовища у відкритому дистанційному курсі. Збірник тез доповідей міжнародної наково-практичної конференції 18.11.2011 "Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні, технологічні проблеми розвитку суспільства" - Харків. - Стильиздат, 2011. - с.299.
   8. Посисаєв О.Б., Савченко М.В. Досвід впровадження елементів дистанційного навчання в практику викладання історії у середній школі, с. 277-281. «Дистанционное образование в Украине. Информационная образовательная среда в системах дистанционного обучения в учебных заведениях: инновационные и психологические аспекты», Харьков, 2011, 2-4 ноября, Сборник научных трудов.–Х.: «Міськдрук», 2011, 399 с »»»
   9. Cиротенко Н.Г. Общение и его роль в дистанционном процессе/Сб. науч тр. - Материалы Межд. наук. практ. конф. Харьков ХНАДУ, - С. 76-82)
   10. Сиротенко Н.Г. Херсон
   11. Сиротенко Н.Г., Бацуровська І.В. Використання віртуально-навчальних середовищ платформи "Веб-клас ХПІ" в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей: Методичних посібник - Миколаїв: МДАУ, 2011 - 66с.
   12. Рибалко О. В. Щодо використання активних методів діяльності та спілкування у курсі «Психологія для старшокласників» /Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,
   13. Cинебрюхов Ю.Б. Знакова ситуація у дистанційній освіті/Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,
   14. Твердохлєбова Н.Є. Особливості створення та використання дистанційного курсу “ Цивільна оборона”/Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,
   15. Тимченко І.М.  Привабливі риси дистанційно го навчання/Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,
   16. Токар Г. І. Дистанційнй курс « Холод на службі людини» - досвід проведення навчання/Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,
   17. Савченко М .В. Посисаєв О.Б. Досвід впровадження елементів дистанційного навчання в практику викладання історії у середній школі/Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (1-3 червня 2011)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2011,

2010

   1. Кухаренко В.Н. Подготовка преподавателей университета к работе в среде e-Learning. Высшее образование в России. № 10, 2010, с. 109-114
   2. Кухаренко В.М. Тенденції розвитку дистанційного навчання Зб. «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010. Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця. 2010. С. 147-151
   3. Кухаренко В.М. Сучасне дистанційне навчання. Тези доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конфенеції "Інформаційні технології в освіті, науці і техниці" (ІТОНТ-2010), Черкаси, 4-5 травня 2010 р. - Черкаси, ЧДТУ, 2010. - т.2 - с. 17
   4. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання та Веб 2.0. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 49.
   5. Рибалко О. В. Особливості структурування тексту в умовах дистанційного навчання. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 59.
   6. Савченко М.В. Розробка дистанційного курсу «Електроніка для школярів та початківців» у середовищі Moodle. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 60. »»»
   7. Синєбрюхов Ю.Б. Особистість: проблема ототожнювання. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 62.
   8. Сиротенко Н. Г. Текст дистанційного курсу як діалог особистостей. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 63.
   9. Токар Г. І. Вплив культури спілкування на активність дистанційного навчання. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей 18 міжнародної науково-практичної конференції, ч. 3 (12-14 травня 2010)/ За ред. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - 2010, с. 64.
   10. Ершиков С.М., Савченко Н.В. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в виртуальной учебной среде. // Инновационные педагогические технологии в медицинском образовании. Вузовская педагогика: материалы конференции / гл. ред. С.Ю.Никулина. - Красноярск: Версо, 2010. - С.205 - 207. »»»
   11. Савченко Н.В., Нефидова Е.В., Полякова М.Ю. Изучение курса «Технологии и средства разработки Интернет-приложений» на базе интерактивного сайта Информатика: проблемы, методология, технологии: материалы Х международной научно-методической конференции, Воронеж, 11-12 февраля 2010 г.:в 3 т.-Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010. ISBN 978-5-9273-1610-6 ISBN 978-5-9273-1611-7 Т. 3 - 480 с. 339-342 »»»
   12. Сиротенко Н.Г. Дистанційний курс як активна діяльнісно-спрямована складова навчального процесу/ «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010. Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця. 2010. С.157-160.

2009

   1. Кухаренко В.М., Бойцун М., Мудрий Я.М., Сиротенко Н.Г. Тренеру з питань європейської інтеграції. За ред. Кухаренка В.М. Київ. Міленіум. 2009. с 460
   2. Кухаренко В.Н. Стратегия корпоративного электронного обучения. Управление персоналом. № 8 (191), 2009. - с. 53-55
   3. Ершиков С.М., Русина Н.А., Савченко Н.В. Обучение преподавателей медицинского вуза навыкам работы в дистанционной образовательной среде. 
    Акутальные проблемы совершенствования подготовки специалистов в вузе: сб. материалов X обл. науч.-метод. конф.: Секция 5 / отв. ред. А.В.Зафиевский; Яросл.гос.ун-т им. П.Г.Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2009. - С.42-45. »»»
   4. Савченко Н.В. Опыт создания конспекта лекций по основам дискретной математики в mp3-формате. Материалы IX международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии" (Воронеж, 12-13 февраля 2009 г.). Сборник материалов, Том 2.- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009.- 940 с., C.774-777 »»»
   5. Савченко Н.В., Нефидова Е., Полякова М. Роль всестороннего рейтинга при организации очного обучения с использованием интернет поддержки. Материалы IX международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии" (Воронеж, 12-13 февраля 2009 г.). Сборник материалов, Том 2.- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009.- 940 с., C.778-781 »»»
   6. Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Красношапка В.О., Кухаренко В.М., Пасіхов Ю.Я. Концепція проекту «Дистанційне навчання школярів». Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. Випуск 5(13) Київ, 2009 р. http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09bympol.htm
   7. Кухаренко В.М., Петрук В.М. Аналіз законодавства дистанційної освіти в Україні // Українознавство. 2009 . №4. С.155-164.
   8. Кухаренко В.М. Роль дистанційного навчання у підготовці науково-педагогічних кадрів // Збірник наукових праць НДІУ. 2009. Т. ХХІІІ. С.
   9. Сиротенко Н.Г. Напрями інформаційної підтримки дистанційного навчання/ Матеріали Всеукраїнської наук - практ. конф. "Сучасна бібліотека - науково-інформаційний центр освіти майбутнього." м, Харків, 23-24 вересня 2008р. - Мін. культури і туризму України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. - Харків: ХДНБ ім. В.Г. Короленка, 2009. - 157 с. - С.50-55.

2008

   1. Татьяна Мосийчук, Николай Савченко Использование интерактивного сайта в курсе «Компьютерные сети и коммуникации» для студентов экономических специальностей, «Інтернет-Освіта-Наука-2008», Шоста міжнародна конференція ІОН-2008, 7-11 жовтня Збірник матеріалів конференції Том 1.– Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008 – 345с., с. 199-202 »»»
   2. Марина Полякова, Николай Савченко Поддержка курса «Основы дискретной математики» с помощью современных сетевых технологий, «Інтернет-Освіта-Наука-2008», Шоста міжнародна конференція ІОН-2008, 7-11 жовтня Збірник матеріалів конференції Том 1.– Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008 – 345с., с. 203-205 »»»
   3. Екатерина Нефидова, Николай Савченко Использование интерактивного сайта для организации обучения студентов в курсе «Компьютерная графика и моделирование», «Інтернет-Освіта-Наука-2008», Шоста міжнародна конференція ІОН-2008, 7-11 жовтня Збірник матеріалів конференції Том 1.– Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008 – 345с., с. 209-212 »»»
   4. Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Оптимізація розробки дистанційного курсу. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. відп. ред. д.ф.-м.н., проф.. Соловйов В.М., Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В.Гетьмана», 2008. 272 с., - С. 130 - 133. (ISBN 966-8021-35-5) »»»
   5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Компьютерная графика и моделирование» для студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений / Сост. Н.В. Савченко. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008. – 112 с. (одобрено редакционно-издательским советом 10.04.08, сдана в типографию 12.05.08) »»»
   6. Савченко М.В., Нефідова К.В., Мосійчук Т.М., Полякова М.Ю. Організація навчання студентів у курсі «Основи дискретної математики» на базі інтерактивного сайту. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці/ Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2008: Черкаси, 5-7 травня 2008 р. Черкаси: Вид. від.ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 140 с., С. 102. »»»
   7. Савченко М.В. Організація навчання студентів у курсі «Комп’ютерна графіка та моделювання» на базі інтерактивного сайту. Международная научно-практическая конференция, "E-обучение в высшей школе - проблемы и перспективы", INCEL-08, 13-15 мая 2008 г., г. Одесса (ISBN 978-66-593-624-4) »»»
   8. Молодих Г.С. Ефективна організація дистанційного навчання інформатики в системі підвищення кваліфікації викладачів // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 квітня 2008 р., м.Луганськ. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - Cс.147-149. >>
   9. Ершиков С.М., Савченко Н.В. Опыт создания и проведения дистанционного курса "Основы медицинской энзимологии". // Психология и педагогика в инновационных процессах современного медицинского образования: Межрегиональный сборник научных трудов. - Ярославль, Аверс Плюс, 2008. - С. 90 - 95. »»»
   10. Савченко Н.В. Минимизация усилий при разработке дистанционного курса. Материалы VIII международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии" (Воронеж, 7-8 февраля 2008 г.). Сборник материалов,Том 2.- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008.- 387 с., C.203-206 »»»
   11. Савченко Н.В. Использование интерактивного сайта в курсе "Основы дискретной математики". VII Международная научно-практическая конференция "Теория и методика обучения фундаментальным дисциплинам в высшей школе", 17-18 апреля 2008 г., г. Кривой Рог, Украина Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008.- Т.3: Теорія та методика навчання інформатики.- 345 с. С. 96-100. (ISBN 966-4813-20-3) »»»
   12. Савченко Н.В. Методика разработки дистанционного курса в среде "Веб-класс ХПИ": для преподавателей, магистров и аспирантов высших учебных заведений – Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. - 200 с. »»»
   13. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Основы дискретной математики» для студентов специальности: 7.080404 «Интеллектуальные системы принятия решений» / Сост. Н.В. Савченко. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008.– 150 с. »»»
   14. Кухаренко В.М. Корпоративне дистанційне навчання Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. Зб. Наук. Праць. - Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ "КНЕУ". 2008. - С.78-80
   15. Кухаренко В.Н. Стратегия корпоративного электронного обучения. 6 -та міжнародна конф. “Інтернет-Освіта-Наука-200 8 ” Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця . 2008. С. 143-150
   16. Кухаренко В.М., Аніщенко В. М. Михайличенко А.М. Дистанційні технології у модульній системі професійного навчання. 6-та міжнародна конф. “Інтернет-Освіта-Наука-2008” Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця. 2008 с. 158-162
   17. Кухаренко В.М. Методика розробки дистанційного курсу для державних службовців Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип.. 3. Київ. 2008 с.278-285
   18. Гладкий І.П., Нікітін В.і., Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Системне інтегрування сучасних технологій навчання. //Новий Колегіум. 2008. №6, с. 5-7
   19. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум 2008. 324 с.
   20. Кухаренко В.М. Роль інноваційних технологій у кредитно-модульній системі. Зб. наук. праць ХНАДУ. 2008. с.263-265.
   21. Кухаренко В.Н. Сиротенко Н.Г. Дистанционное обучение: креативные возможности/ Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я" XVI міжн наук - практ. конф., Харків, 4-6 червня, 2008 (матеріали). - Харків. 2008. - 464 с. - С 64.

2007

   1. Твердохлєбова Н.Є. Розвиток особистості у дистанційному навчанні . Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали наукової конференції молодих учених.-Харків: ХДАК, 2007.-303 с., С.262.
   2. Ершиков С.М., Савченко Н.В. Методические аспекты создания дистанционного курса для изучения теоретических основ медицины. // Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути развития: Материалы VI Международной научно-практической конференции-выставки. – Томск, 2007. – С. 44–45. »»»
   3. Савченко Н.В., Нефидова Сборник тестов к курсу "Основы дискретной математики": для студентов компьютерных специальностей.- Харьков: НТУ "ХПИ", 2007.- 88 с. - На рус. яз. »»»
   4. Посысаев О.Б., Савченко Н.В. Опыт внедрения элементов дистанционного обучения в практику преподавания истории в средней школе, IV Международная научно-методическая конференция "Новые образовательные технологии в вузе" г. Екатеринбург, 5-8 февраля 2007 года, Новые образовательные технологии в вузе, Научное издание, Сборник материалов, Издательство УМЦ-УПИ, 2007.-422 с., С.114-119 »»»
   5. Кухаренко В.М. Комплексний підхід до впровадження дистанційного навчання. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ, "Фоліант", 2007 – т. 18. - с. 77-83.
   6. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання: Навч.-метод посіб. – Київ.: ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007. – 128 с.
   7. Кухаренко В.М. Пропедевтичний дистанційний курс для дистанційних студентів. Психолого-педагогические и лингвометодические аспекты обучения в вузе. Сб. научн. Статей. – Харьков: ХНАДУ, 2007. – с. 115-120
   8. Кухаренко В.М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. Київ.: ел. Фахове видання. 2007. – вип. 3. - http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07kvmldo.htm
   9. Кухаренко В.М. Експеримент „Дистанційне навчання для середньої школи”. Комп'ютер у школі та сім'ї: Науково-методичний журнал. - 2007. - № 4. - с. 21-24
   10. Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Самостоятельная учебная деятельность: организационные формы//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я" XV міжн наук - практ. конф., Харків, 17-18 травня, 2007 (матеріали). - Харків. 2007. - С

2006

  1. Твердохлєбова Н.Є. Методичне забезпечення дистанційного курсу "Основи педагогіки". Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006р.).-Мелітополь: МДПУ, 2006.-74 с., С.62-63. »»»
  2. Твердохлєбова Н.Є. Застосування дистанційної форми навчання у педагогічній підготовці викладачів технічних університетів. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006.-296 с.-С.230-234. »»»
  3. Молодих Г.С. Організаційні форми роботи при дистанційному навчанні інформатики в системі післядипломної освіти // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. – С. 226-229. »»»
  4. Molodykh, G. Combination of Individual and Cooperative Forms in Additional Distance Training // Proceedings of the First International Conference 'New Informational Technologies in Education for All'. – Кiev, Ukraine, May 29-31, 2006. – Pp. 108-110. »»»
  5. Савченко Н.В. Методические аспекты работы тьютора в период перезагрузки дистанционного курса // Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006р.).- Мелітополь: МДПУ, 2006.-74 с., С.49-51. »»»
  6. Савченко Н.В. Реализация метода проектов в дистанционном курсе "Создание интерактивного сайта на базе среды "Веб-класс ХПИ"" Интернет-Образование-Наука-2006, пятая международная конференция ИОН-2006, 10-14 октября, 2006. Зборник материалов конференции. Том 1. - Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 2006.-406 с., С.166-172 »»»
  7. Савченко Н.В. Удаленная разработка дистанционного курса с использованием среды "Веб-Класс ХПИ".- «Образование и виртуальность - 2006», Сборник научных трудов по материалам 10-й международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др. Киншука и В.В.Семенца.- Харьков-Ялта: УАДО, 2006.- 464 с., C.309-314 »»»
  8. Mykola Savchenko, Ganna Molodykh Remote development of distance course using virtual learning space 'Web-class KHPI' Proceedings of International Conference "Modern (e-) Learning", July 1-5, 2006, Varna - Sofia: FOI-COMMERSE, 2006.– 200-203 »»»
  9. Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Сборник тестов по курсу “Основы информационных технологий и программирование”: Учебно-методическое пособие – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2006. – 75 с. На русском языке. »»»
  10. Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Сборник тестов по курсу “Математические методы и модели в низкотемпературной технике”: Учебно-методическое пособие – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2006. – 63 с. На русском языке.  »»»
  11. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Математичні методи та моделі у низькотемпературній техніці” для студентів фізико-технічних спеціальностей / Укл. М.В. Савченко, В.М. Кухаренко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – 43 с . На русском языке. »»»
  12. Методичні вказівки до практичних занять по курсу “Основи інформаційних технологій та програмування” для студентів фізико-технічних спеціальностей / Укл. М.В. Савченко, В.М. Кухаренко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – 87 с. На русском языке. »»»
  13. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Вплив дистанційної форми навчання на культуру особистості. // Зб. наук. праць Науково-дослідного інституту українознавства. Том. 11. - Київ: 2006. с. 119-130
  14. Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Этапы развития дистанционного обучения // Мат. наук.-практ. конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". - Харків: 2006. с. 331-337
  15. Kukharenko V.N. Distance Course "Tutor's practice"// Мат. наук.-практ. конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". - Харків: 2006. с. 325-330
  16. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання/ Олійник В.В., Биков В.Ю., Гравіт В.О., Кухаренко В.М., Жук Ю.О., Антощук С.В., Кліменко А.Л., Сябрук Т.І. / за заг. ред. В.В. Олійника. - К.: Логос, 2006. - 408 с.
  17. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В. Проблеми структурування тексту. Зб. матеріалів міжнародної конференції "Інтернет-Освіта-Наука - 2006" Вінниця, 10-14 жовтня, 2006, Том 1. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006. - 406с. - С. 126-129.

2005

 1. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник /За ред. В.Ю.Бикова, В.М.Кухаренка – К.: Міленіум, 2005.-292 с.
 2. Твердохлєбова Н.Є. Форми, методи та дидактичні засоби формування педагогічної культури викладачів вищої технічної школи у дистанційному курсі .- Матеріали наук.-практ.конференції „Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу”.-Харків: ХДАК, 2005.-с.255-256 »»»
 3. Быков В.Е., Жук Ю.А., Молодых А.С. Методика тьюторства в дистанционном курсе "Технологии веб-дизайна" »»»
 4. Кухаренко В.Н., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні.- «Образование и виртуальность - 2005», Сборник научных трудов по материалам 9-й международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В.Семенца.- Харьков-Ялта: УАДО, 2005.- 315 с., C.242-245 »»»
 5. Савченко Н.В. О дистанционном курсе «Создание интерактивного сайта на базе среды Веб-Класс ХПИ», Международная научно-практическая интернет-конференция "Компьютерные науки в науке и образовании", г.Воронеж, ноябрь 2005 года »»»
 6. Горошко Е.И., Молодых А.С., Савченко Н.В. Использование виртуальной учебной среды «Веб-класс ХПИ» в качестве интерактивного сайта кафедры "Межкультурной коммуникации и иностранного языка".- «Образование и виртуальность - 2005», Сборник научных трудов по материалам 9-й международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В.Семенца.- Харьков-Ялта: УАДО, 2005.- 315 с., C.47-50 »»»
 7. Савченко Н.В. Особенности виртуальной учебной среды «Веб-класс ХПИ» «Інформатизація освіти України: стан, проблем, перспективи», Матеріали третьої міжнародної науково-методичної конференції, Херсон, 8-9 вересня 2005 р.– Херсон: Айлант, 2005. 96 с., C.92-93 »»»
 8. Савченко Н.В. Методика проведения курсового проектирования в виртуальной учебной среде "Веб-класс ХПИ" на основе проекта "Простой теплофизический расчет" для студентов кафедры технической криофизики. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Матеріали 13-ї міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 19-20 травня 2005 р. - Харків: Видавництво "Курсор", 2005 - 480с. С.453-458 »»»
 9. Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. О трудозатратах и выборе оптимальной стратегии создания дистанционного курса в виртуальной учебной среде "Веб-класс ХПИ" на примере курса "Основы программирования". Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць - Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2005.- 350 c.191-193 (Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 квітня 2005 р., м. Кривий Ріг)  »»»
 10. Volodymur Kukharenko, Jaroslav Mudryi Practice of Distance Learning. ATVN-EU-GP. Conference Proceedings. December 1-3, 2005, Warsaw, Poland, p.216-220
 11. Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Роль малых групп как основа обучения и общения в дистанционной практике// Тезисы ХІІІ международной научно практической конференции "информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье", НТУ "ХПИ", Харьков 19-20 мая 2005г.
 12. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Роль малих груп у дистанційному навчанні// Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Інформація освіти України: стан, проблеми, перспективи" Тези доповідей. - Херсон; Айлант, 2005. - с. 88-89.

2004

 1. Кухаренко В.Н., Твердохлебова Н.Е. Опыт проведения дистанционного курса "Основы педагогики". Российская видеоконференция «Дистанционное обучение» (Институт общего среднего образования Российской академии образования, Лаборатория Дистанционного обучения, Центр Интернет образования ИОСО РАО при поддержке программы «Обучение и доступ к Интернет» (IATP) Прожект Хармони Инк. 26.02.2004 г.
 2. В.Ю. Биков, В.М. Кухаренко, Г.С. Молодих Influence of Learning Process Organization on Students’ achievments in Distance Education. 4-та міжнародна конф. “Інтернет-Освіта-Наука-2004” Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця
 3. В.О. Кравець, В.М. Кухаренко, Я. Мудрий Practice of Distance Learning. 4-та міжнародна конф. “Інтернет-Освіта-Наука-2004” Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця
 4. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Роль викладача в системі дистанційного навчання. Конф. “ Образование и виртуальность» - 2004, Харьков-Ялта »»»
 5. В.М.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко A Competence Forming in a Distance Education. 4-та міжнародна конф. “Інтернет-Освіта-Наука-2004” Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця
 6. В.М.Кухаренко, Н.Г.СиротенкоПедагогічна культура та дистанційне навчання. Зб. Праць: Наука і освіта. Харків, НТУ “ХПІ”, 2004
 7. В.М.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко Тьютор /Основи професійної підготовки державних службовців. За заг.ред. Є.І.Бородіна та ін.-Київ, "Міленіум", 2004. С.83-105.
 8. Молодих Г.С. Індивідуальна, групова та фронтальна форми роботи студентів в дистанційному навчанні.- Інформаційні технології в освіті, науці і техніці /Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ - 2004: Черкаси, 28-30 квітня 2004 р. - Черкаси: ЧНУ, 2004.- Ч 2. - 192 с.
 9. Молодих Г.С. Ільченко І.С. Дистанційний курс "Часові форми дієслова в англійській мові".-Інформаційні технології в освіті, науці і техніці /Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ - 2004: Черкаси, 28-30 квітня 2004 р. - Черкаси: ЧНУ, 2004.- Ч 2. - 192 с.
 10. В.М.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко, М.В.Савченко, В.А.Сереветний Вчимося дистанційно /Основи професійної підготовки державних службовців. За заг.ред. Є.І.Бородіна та ін.-Київ, "Міленіум", 2004.
 11. В.М.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко, М.В.Савченко Методологічні проблеми формування навчального середовища "Веб-клас ХПІ" //Вісник Академії дистанційної освіти, № 2, 2004.- Київ: Вид-во "Міленіум".-С. 59-63.  »»»
 12. Савченко Н.В., Кухаренко В.Н. Создание виртуальной учебной кафедры на основе оболочки "Веб-класс ХПИ": Научный сервис в сети Интернет: Труды Всероссийской научной конференции (20-25 сентября 2004 г., г. Новороссийск). - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 288 с. C.4-6 »»»
 13. M. Savchenko, V. Kukharenko, A. Molodykh Algorithms of Tutor’s Actions While Conducting Distance Courses inVirtual Learning Environment “Web-Class KhPI”. Proceedings of the Fourth International Conference Internet-Education-Science IES- 2004, October 5-9 Vinnytsia, vol. 1, pp. 205-208 (УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2004. - 432 с.) »»»
 14. Савченко Н.В. Проблема создания Мастера подготовки учебных веб-ресурсов в виртуальной учебной среде "Веб-класс ХПИ", Международная научно-практическая интернет-конференция "Компьютерные науки в науке и образовании", г.Воронеж, ноябрь 2004 года »»»

2003

 1. Бутко Т.В., Твердохлебова Н.Е., Рыбалко Е.В., Молодых А.С. Организация общения в дистанционных курсах. Збірка тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Компютери. Програми. Інтернет. 2003» (21-23 квітня 2003 р., м. Київ) / Уклад.: Є.А.Дрок. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. – С.82.»»»
 2. Кравець В.О., Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Організація самостійної діяльності як фактор ефективності навчання в дистанційних курсах. УДК 001:002 Образование и виртуальность. Выпуск 7 – 2003 года. Под общ.ред.В.А.Гребенюка и В.В.Семенца. – Харьков – Ялта: УАДО, ХНУРЭ, 2003. – С.251-254.
 3. Кухаренко В.М., Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.В. Тьютор як одна з визначальних осіб дистанційного навчання. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-10 травня 2003 р., м. Ялта. /Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2003.-С.237.
 4. Кухаренко В.М., Молодих Г.С. Організація дистанційного навчання у великих групах. - Друга міжнародна наукова конференція “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи. ХДПУ-Херсон, 2003, с. 74-76.
 5. Інструкція студенту /Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. (2003)- Харків: НТУ"ХПІ"- 27 с.
 6. Практикум дистанционного обучения. Учеб. пособие.- Изд. 2-е /Под ред. В.Кухаренко.-Киев: Изд-во "Миллениум", 2003.- 193 с.
 7. В.Н.Кухаренко, Н.Г. Сиротенко Дистанционный курс как система управления знаниями /Матеріали міжнародної наукової конф. 21-22 листопада 2003, Харків, ХДАК, 2003. Соціокультурні коммунікації в інформаційному суспільстві.- С. 112-113.
 8. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Особливості дистанційних курсів для програм підвищення кваліфікації /Міжнар. наук. конф. "Управління великими соціальними системами та гуманітарно-технічної еліти" 22-23 травня 2003 року - Харків, НТУ"ХПІ", 2003.
 9. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Управління дистанційним навчальним процесом /2-га Міжн. наук. конф. "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Вересень, 2003, ХДПУ. Херсон - 2003.
 10. В.М.Кухаренко, Н.Г.Сиротенко Методологічні аспекти е-дистанційного навчання //Вісник Академії дистанційної освіти, № 1, 2003.- Київ: Вид-во "Міленіум".-С. 16-21.
 11. Кухаренко В., Сиротенко Н. Чат как форма синхронного общения С.159-161. 2003 IFETS-east-euro Восточно-Европейская секция журнала "Образовательные технологии и общество" East-European Subgroup of International Forum "Educational Technology and Society". http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i1/html/s2.html
 12. Кухаренко В., Сиротенко Н. Школа дистанционного обучения как форма повышения квалификации преподавателей. С.183-184. 2003 IFETS-east-euro Восточно-Европейская секция журнала "Образовательные технологии и общество" East-European Subgroup of International Forum "Educational Technology and Society". http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i1/html/s6.html
 13. Молодих Г.С. Організація дистанційного навчання у великих віртуальних групах /Міжнар. наук. конф. "Управління великими соціальними системами та гуманітарно-технічної еліти" 22-23 травня 2003 року - Харків, НТУ"ХПІ", 2003.
 14. Твердохлебова Н.Е. Кухаренко В.Н. Бутко Т.В. Сипченко Т.Н. Рыбалко Е.В. Телекоммуникационные проекты по математике. Материалы 4-го Межд.научно-метод семинара „Информационные технологи в учебном процесе”.-Одесса: 2003.- С.132-133»»»
 15. Твердохлєбова Н.Є. Особливості побудови дистанційного курсу “Основи педагогіки”Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи. Зб. наук. пр. /Херсонський державний Університет. Редкол.: В.Д.Руденко (відп. ред.), О.В.Співаковський (відп. ред.), В.Ю Биков, М.І.Жалдак, О.Г.Коврижкін, Ю.О.Жук, Н.О.Кушнір – Херсон, 2003. – С.142-144.
 16. Твердохлєбова Н.Є. Аналіз діяльності дистанційного студента /Міжнар. наук. конф. "Управління великими соціальними системами та гуманітарно-технічної еліти" 22-23 травня 2003 року - Харків, НТУ"ХПІ", 2003.
 17. Л.Л Товажнянский, В.А Кравец, В.М Кухаренко Развитие дистанционного образования в университете. Восточно-Европейская секция журнала "Образовательные технологии и общество" East-European Subgroup of International Forum "Educational Technology and Society". 2003 http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i1/html/s5.html
 18. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Молодих Г.С. Організація контролю знань та вмінь дистанційних студентів. Опто-електронні інформаційно-енергетичні технології.№ 1-2(5-6), 2003, с. 5-8
 19. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Твердохлєбова Н.Є., Дистанційні курси НТУ "ХПІ": Каталог 2003.- 44с

2002

 1. Генденштейн Л.Э. Сиротенко Н.Г. Дистанционный (электронный) курс как компьютерная игра на прохождение /Дистанційне навчання-основа нової освітньої парадигми. Тези Міжнар. конф. 8-9 жовтня, 2002, Дніпропетровськ, ДДУ.
 2. Генденштейн Л.Э. Сиротенко Н.Г. Концентрическая система построения дистанционного (электронного) учебного курса Дистанційне навчання-основа нової освітньої парадигми. Тези Міжнар. конф. 8-9 жовтня, 2002, Дніпропетровськ, ДДУ.
 3. Кравец В.А. Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Кадровое обеспечение дистанционного обучения в университете /XII Междунар. конф.-выставка "Информационные технологии в образовании, ИТО 2002". 4-8 ноября 2002. Москва.
 4. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. Навч.посібник /За ред.В.М.Кухаренка, 3-е вид.-Харків: НТУ"ХПІ", "Торсінг". (2002) - 320 с.
 5. В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко. Гуманістичні аспекти дистанційного навчання. Мат-ли Міжнар. наук.-теор. конф., ХДАК, Харків, січень, 2002.
 6. Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Дистанційний курс як система. Міжрегіон. наук.-метод. конф. "Формування сучасної концепції викладання фундаментальних натурознавчих дисциплін в інженерній освіті (фізика та хімія)". Тези доп. 16-18 квітня, 2002: Харків, НТУ "ХПІ".-С.66-69
 7. Кухаренко В.Н., Молодых А.С. Методические аспекты организации синхронного общения в дистанционном обучении. Матеріали III Всеукраїнської конференції молодих науковців “Інформаційні технології в науці, освіті і техніці” (ІТОНТ-2002) 17-19 квітня 2002 р., м. Черкаси, Україна. – 298 с.
 8. Кухаренко В.Н. Рыбалко Е.В. Функции и значение общения в дистанционном обучении. Современные проблемы науки и образования. Гендерная конференция. Ужгород -Харьков , 2002
 9. Кухаренко В. М., Молодих Г. С. Аналіз активності студентів в дистанційному навчальному курсі “Технології веб-дизайну”. / Новi iнформацiйнi технологii навчання в навчальних закладах Украiни: Наук.метод.зб., вип. 9 (Ч.1)/ Редкол.: 1.1.Мархель (гол.ред.) та iн. - Одес.нац.морс.ун-т, 2002. - 248 с.
 10. Дистанційні курси НТУ"ХПІ": Каталог /Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. та ін. - Харків: НТУ"ХПІ", 2002 - 34 с.
 11. Виртуальная учебная среда "Веб-класс ХПИ" /Под. ред. В.Н.Кухаренко (Сост: Кухаренко В.Н., Савченко Н.В., Молодых А.С., Твердохлебова Н.Е.,Токарь А.И.)-Харьков: НТУ"ХПИ", 2002.-32 с.
 12. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Феномен дистанційного навчання /Third Intern.Conference "Internet, Education, Science IES - 2002. Зб.матеріалів. Т.1 8-12 жовтня, 2002. - Вінниця: Вид-во УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - С.109-111.
 13. Кухаренко В.Н., Рыбалко Е.В., Молодых А.С. Способы контроля знаний и умений студентов в дистанционном обучении /3-я міжнар. конф. "Інтернет. Освіта. Наука ІОН-2002" Зб. матеріалів. Т.1. 8-12 жовтня, 2002.-Вінниця: Вид-во УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002-с.196-197.
 14. Рибалко О.В., Молодих Г.С. Перспективи удосконалення підвищення кваліфікації за допомогою системи дистанційного навчання. IX Міжнар. студ. наук. конф.Як нам упорядкувати нашу вищу школу, Харків, 20 квіт. 2002р. / М-во освіти і науки України; Ін-т вищ. освіти АПН України; Нар. укр. акад . та ін.; [Редкол.: В.І.Астахова та ін.]. – Х., 2002. – 168 с.
 15. Савченко Н.В. Разработка и сопровождение дистанционных курсов в среде "Веб-Класс-ХПИ", стр. 19 Современные проблемы информатизации в непромышленной сфере и экономике: Сб. трудов. Вып. 7.- Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 2002, - 104 с. »»»
 16. Рыбалко Е.В., Твердохлебова Н.Е.Организация учебного процесса в дистанционном образовании с учетом индивидуализации обучения А 43 Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. - Харків: Фінарт, 2002. - С.432-433. »»»
 17. Твердохлєбова Н.Є. Засоби активізації мотивації студентів в дистанційному навчанні. Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 01 травня – 10 травня 2002р., м. Ужгород. В 2-х частинах. Частина 2./Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. 2002. »»»
 18. Твердохлєбова Н.Є. Прийоми стимулювання позитивних емоцій студентів в дистанційному навчанні. "Інтернет - освіта - наука - 2002", третя міжнародна конференція ІОН - 2002, 8 - 12 жовтня 2002 р. Збірник матеріалів конференції. Том 1, - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2002. - С.141-143.»»»
 19. Твердохлєбова Н.Є.Деякі шляхи активізації емоційної сфери студентів у дистанційному навчанні. Дистанційне навчання - основа нової освітньої парадигми: Тези міжнародної науково-методичної конференції, 8-9 жовтня 2002. - Д.: ДНУ, 2002. - С.36-38.»»»
 20. Твердохдєбова Н.Є., Рибалко О.В., Молодих Г.С. Тестування як засіб контролю студентів в дистанційних курсах.Образование и виртуальность - 2002. Сборник научных трудов 6-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под.общ.ред. В.А.Гребенюка и В.В. Семенца. - Харьков-Ялта: УАДО, 2002. - С. 388-390.»»»
 21. Товажнянський Л.Л., Кравець В.О., Кухаренко В.М. Проблеми дистанційної освіти в Україні. Зб. наук. праць Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті., Кривий Ріг: І.В.І., 2002. - с.118-124
 22. Товажнянський Л.Л., Кравець В.О., Кухаренко В.М. Проблеми дистанційної освіти в Україні /3-я міжнар. конф. "Інтернет. Освіта. Наука ІОН-2002" Зб. матеріалів. Т.1. 8-12 жовтня, 2002.-Вінниця: Вид-во УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002-с.99-100.
 23. Товажнянский Л.Л., Кравец В.А., Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Управление в дистанционном обучении /Конф.IFETS, Казань, апрель 2002.

2001

 1. Кравець В. О., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Досвід університету з дистанційного навчання /Матеріали наук.-мет. конф. Краматорськ, листопад, 2001.
 2. Кравец В.А. Кухаренко В.Н. Рыбалко Е.В. Критерии эффективности дистанционного образования при личностно-ориентированном подходе. Международная конференция "ИТО-2001" "Информационные технологии в образовании" Москва 2001
 3. Кравець В.О. Кухаренко В.М. Рибалко О.В. Критерії ефективності дистанційної освіти. Матеріали третьої національной конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні”. - Київ, 2001
 4. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. Навч. посібник /1 вид. доп. За ред. Кухаренка В.М., Харків: НТУ "ХПІ". (2001) - 282 с.
 5. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання у схемах. Посібник. Харків, (2001). – 64 с.
 6. Кухаренко В.Н., Токарь А.И. Управление работой с информацией в дистанционном обучении /Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ" c. 126-129
 7. Кухаренко В.Н., Молодых А.С. Дискуссия в дистанционном обучении Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ" c. 117-121
 8. Кухаренко В.Н., Сиротенко Н.Г. Многогранность дистанционного обучения и структура дистанционного курса /Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ".-С. 122-125
 9. Кухаренко В.Н. О дистанционном курсе /Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми науки та освіти" (Керчь, 27 червня - 4 липня 2001 р). с. 171-172
 10. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання у слайдах: Конспект лекцій. - Харків: НТУ"ХПІ" (2001) - 96 с.
 11. Кухаренко В.Н. Савченко Н. В. Сендеров А. А. Разработка дистанционного курса «Экономическая информатика» Матеріали міжнародної практичної конференції “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”. – Херсон, 2001
 12. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Савченко М.В. Практичний курс дистанційного навчання. Матеріали міжнародної практичної конференції “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”. – Херсон, 2001 //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб.наук.праць. Вип.4-Київ: НПУ ім Драгоманова, 2001.-С.15-19 »»»
 13. Кухаренко В.М. Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання – педагогічна технологія 21 сторіччя.
  Матеріали міжнародної практичної конференції “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”. – Херсон, 2001 //Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб.наук.праць. Вип.4-Київ: НПУ ім Драгоманова, 2001.-С.11-15
 14. Кухаренко В.М. Сиротенко Н.Г. Рибалко О.В. Гнучка розвинена дистанційна система /2-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління” Харків, ХНУ ім. Каразіна, 2001.-С.59-60
 15. Кухаренко В.М., Кравець В.О. Інформаційний освітній простір України для безперервної освіти Telematics & Life-Long Learning. International Workshop - Kyiv, Ukraine, (2001) с. 116-126
 16. Рыбалко Е.В., Молодых А.С. Технология создания дистанционных курсов. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми науки та освіти" (Керч, 27 червня - 4 липня 2001 р).- С. 177-178
 17. Рибалко О.В., Молодих Г.С. Щодо питання про педагогічні принципи дистанційного навчання. Ком’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К: НПУ ім. М.П. Драгоманова . – Випуск 4. – 2001. – С.45-48
 18. Рыбалко Е.В., Твердохлебова Н.Е. Дистанционное обучение в бизнес-образовании. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей . - Харків: Основа, 2001.-С.309-310.»»»
 19. Савченко Н.В. Адаптируемый сетевой тестирующий модуль Xtest /Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ" c. 159-164 »»»
 20. Сиротенко Н.Г., Рыбалко Е.В. Дидактическая роль и управляющие функции общения в дистанционном обучении. Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ" c.174-177
 21. Сиротенко Н.Г., Синебрюхов Ю.Б. Проблема организации учебного курса как системы понятий: деятельностный подход. Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ" c.165-167
 22. Твердохлебова Н.Е., Оценка влияния эмоционального фактора на результаты дистанционного обучения Наука и социальные проблемы общества: человек, техника, технология, окружающая среда. Материалы международной научно-практической конференции MicroCAD2001. 14-16 мая, Харьков, НТУ "ХПИ".-С. 178-181»»»
 23. Твердохлєбова Н.Є.Деякі аспекти розвитку і організації дистанційного навчання. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Сучасні проблеми науки та освіти" (Керч, 27 червня - 4 липня 2001 р).-С.178-179»»»
 24. Твердохлєбова Н.Є. Стратегії ресурсного наповнення інформації викладачами для дистанційних курсів. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць /Редкол.- К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова.- Випуск 4. – 2001. – С.49-54.»»»
 25. Товажнянський Л.Л., Кравець В.О., Кухаренко В.М., Сук О.П. Концептуальні принципи дистанційного навчання Конференція "Вірт 2001"

2000

 1. Vladimir Kukharenko. Case Study 41. IT development for UCE in Kharkov State Polytechnical University. - The managers' Handbook. Ed. N 2, Editor Valerie Mitchell. THENUCE. 2000.- p.346-349.
 2. Переклад науково-технічної літератури (російський - український мови). Дистанційний курс. Навчальний посібник. Бондаренко В.В., Дубічинський В.В., Кухаренко В.М., Оржицький І.А., Турчик В.В. За ред. В.В. Бондаренка. Харків: ХДПУ. - 2000. - 155 с.
 3. Кухаренко В.Н. К вопросу о виртуальном университете. Материалы Международной конференции ИОЛ 2000. Новые информационно-педагогические технологии. 28 февраля - 3 марта 2000 г. Санкт-Петербург. с.58
 4. Кухаренко В.Н., Олейник Т.А., Рыбалко Е.В., Савченко Н.В. Дистанционный курс для преподавателей. Материалы Международной конференции ИОЛ 2000. Новые информационно-педагогические технологии. 28 февраля - 3 марта 2000 г. Санкт-Петербург. с.401 »»»
 5. Tovazhnyansky L.L., Kravets V.O., Kukharenko V.N. Distance education in Ukraine. Second International Conference "Internet, Education, Science 2000" (10-12 October 2000, Vinnitsia), pp. 157-160
 6. Рыбалко Е.В. Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования. Вторая международная конференция "Интернет, образование, наука 2000" (Винница, 10-12 октября 2000 г.), с. 161-163.
 7. Tovazhnyansky L.L., Kravets V.O., Kukharenko V.N. The teacher training System in Distance Education. Second International Conference "Internet, Education, Science 2000" (10-12 October 2000, Vinnitsia) pp. 173-174
 8. Бондаренко В.В., Кухаренко В.М., Турчик В.В. Дистанційний курс "Ділова українська мова", Друга міжнародна конференция "Інтернет, освіта, наука 2000" (Вінниця, 10-12 жовтня 2000 г.), с. 212-213.
 9. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Профессиональная подготовка преподавателей дистанционного обучения. Х-ая конференция-выствка "Информационные технологии в образовании 2000", сб. тр. часть 3, (7-12 ноября 2000 г., Москва), с. 57-58.
 10. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Формирование информационной культуры. Дистанционное образование. - № 4 - 2000. - с. 35-37
 11. Кравець В.О., Кухаренко В.М., Рибалко О.В. Дистанційна бізнес-освіта в Україні. Матеріали другої національной конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні”. - Київ, 2000
 12. Товажнянський Л.Л., Кравець В.О., Щетинін В.П., Кухаренко В.М. Інформаційний освітній простір України - ініціатива, проблеми, перспективи. 4-а міжнародна конференція "Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві". Технічна та гуманітарна освіта в інформаційному суспільстві RUFIS-2000. (25-29 вересня 2000 р., Київ). с. 74-84
 13. Черников А.В., Сиротенко Н.Г. Возможности дистанционного образования в преподавании начертательной геометрии /Материалы Международной конф. "Интернет. Образование. Наука"-IES-2000, 10-12 октября 2000, Винница, Украина.-С.214.

1999

 1. Основы дистанционного обучения. Дистанционный курс. Учебное пособие. Кухаренко В.Н., Олейник Т.А., Рибалко Е.В., Савченко Н.В. Под редакцией Кухаренко В.Н. Харьков: ХГПУ. - 1999. - 182 с.
 2. Дистанційне навчання. Дистанційний курс. Навчальний посібник. Кухаренко В.М., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Савченко М.В. За редакцією Кухаренко В.М. Харків: ХДПУ. - 1999. - 216 с.
 3. Ділова українська мова. Дистанційний курс. навчальний посібник. Бондаренко В.В., Дубичінський В.В., Кухаренко В.М., Оржицький І.А., Турчик В.В. Харків: ХДПУ. - 1999. - 120 с.
 4. Kravets V.A., Kukharenko V.N. The Concept of Distance Education in University. //Information and Communication Technologies and Human Resources Development: New Opportunities for European Co-operation. EDEN-Lomonosov Moscow State Universiry Conference. 3-5 October 1999. p. 226-230.
 5. Кухаренко В.Н., Олейник Т.А., Рыбалко Е.В., Савченко А.А. О некоторых аспектах развития информационно-образовательных технологий. В сб.: Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье. Сборник трудов ХГПУ. Вып. 7, часть 4, Харьков. 1999. - с.383-387.
 6. Сиротенко Н.Г. Черников А.В., Флорова Н.П., Новиков А.В. (1994) Особенности передачи информации при дистанционном обучении /Инф.технологии: Наука, техника, технология, образование, здоровье. Сб. научн. тр. ХГПУ. Вып. 7 (в 4-х ч.). Ч.4.-Харьков: Изд-во ХГПУ, 1999-С.435-437.
 7. Сиротенко Н.Г., Филлипов В.В., Небратенко Ю.О. (1999). Дистанционное обучение: пути развития и совершенствования /Инф.технологии: Наука, техника, технология, образование, здоровье. Сб. научн. тр. ХГПУ. Вып. 7 (в 4-х ч.). Ч.7.-Харьков: Изд-во ХГПУ, 1999-С.432-434.

1998

 1. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Этапы развития дистанционного обучения в Харьковском университете (ХГПУ). Дистанционное образование. - № 5 - 1998. - с. 24-27.
 2. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Этапы развития дистанционного обучения в Харьковском политехническом университете. Материалы конгресса "Образование 98" (Москва, 4-7 мая 1998 г.), часть 2, с. 148-153.
 3. Волкова О.Г., Кухаренко В.Н., Рыбалко Е.В. О педагогических способностях преподавателей дистанционного обучения. Материалы Шестой международной конференции по дистанционному образованию (Россия, Москва, 25-27 ноября 1998 г.), с. 140-144
 4. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. "Основы дистанционного обучения" для преподавателей университета. Материалы Шестой международной конференции по дистанционному образованию (Россия, Москва, 25-27 ноября 1998 г.), с. 243-250
 5. Кухаренко В.Н. Дискуссия "Сеть решает все проблемы, но ставит новые". Материалы Шестой международной конференции по дистанционному образованию (Россия, Москва, 25-27 ноября 1998 г.), с.250-253.
 6. Кухаренко В.Н., Олейник Т.А., Савченко А.А. Дистанционный курс по математике для экономистов. Материалы Шестой международной конференции по дистанционному образованию (Россия, Москва, 25-27 ноября 1998 г.), с. 253-256.
 7. Основы Интернет. Дистанционный курс: Учебное пособие. Кухаренко В.Н., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Монако А.Ф., Цыбенко Ю.В. Под редакцией Кухаренко В.Н. Харьков, ХГПУ, 1998. - 99 с. С обучающими программами и дистанционным курсом на сервере Института кибернетики НАН Украины.
Last modified: Sunday, 24 September 2023, 4:30 PM