Метою вивчення навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних СЧил України" є розуміння ролі морально-психологічного забезпечення  в єдиній системі всебічного забезпечення застосування військ під час ООС.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Правознавство (у т.ч. основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)” є процес формування і розвитку у курсантів правової свідомості, правової культури, поваги до законів, потреби у правильному користуванні ними в службовій діяльності, засвоєння знань щодо сутності держави і права, діючого законодавства України, системи, функцій  та механізмів впливу права на основні сфери життєдіяльності держави і суспільства, правового регулювання будівництва Збройних Сил України.