За сьогоднішніх умов, коли рівень відкритості економіки України досить високий, зовнішньоекономічна діяльність країни є чинником її економічного розвитку. 

Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність, пов'язана з використанням капіталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу.

Курс "Менеджмент ЗЕД: як досягти кар'єрного успіху в міжнародному бізнесі" може бути цікавим всім, кто хоче більш розуміти про бізнес за кордоном та знати які фахівці це грамотно можуть допомогти робити.

Тривалість курсу: 4 тижні (2 години на тиждень).

Мета курсу: надати уявлення про принципи, методи та процеси у навчанні та професійній діяльності менеджера в міжнародному бізнесі.

Курс розроблено на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів НТУ "ХПІ" (http://web.kpi.kharkov.ua/mzed)