Дисципліна “Вступ до спеціальності” викладається для студентів, що навчаються за фахом "Цивільна безпека" за спеціалізацією - Охорона праці. 

У результаті вивчення дисципліни, студент отримає знання, щодо: основних етапів розвитку науки про захист людини від впливу негативних факторів виробничого середовища; основних засад державної політики та законодавче регулювання питань охорони праці; міжнародних норм та прав; методів та технології попередження виробничих нещасних випадків і професійних захворювань працюючих, аварій, пожеж; службових обов’язків інспектора та інженера з охорони праці на підприємстві та у державних структурах. 

Об’єктами дослідження курсу “ Вступ до спеціальності” є:  розвиток охорони праці на виробництві;  забезпечення безпеки у виробничому процесі; функціональні обов’язки фахівця з охорони праці; працеохоронний менеджмент. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу “ Вступ до спеціальності”, можлива тільки на основі досягнень і  висновків суміжних наукових дисциплін, прямо або побічно пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних умов праці. До їх складу відносяться: соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, організація виробництва і ін.; медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова токсикологія, психологія і ін.; природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і профілюючі дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека життєдіяльності і ін.

Дисципліна "Вступ до спеціальності" викладається на 1 курсі.