Фінансовий аналіз ( доц.П'ятак Т.В.)

Обкладинка курсу Фінансовий аналіз

          В курсі «Фінансовий аналіз» висвітлено найважливіші проблеми сучасного фінансового аналізу, узагальнено й систематизовано методику фінансового аналізу, викладено методичні основи проведення фінансового аналізу за такою послідовністю: значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Мета курсу: оволодіти теоретико-методичними та практичними навичками  аналізу фінансово-господарського стану підприємств та галузей економіки.

Тривалість курсу: 13 тижнів (4 години на тиждень).

Курс розроблено на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів НТУ "ХПІ"

Тьютори курсу: доц.кафедри МЗЕД та фінансів П'ятак Т.В., ст.викл. к.екон.н. Мордовцев О.С.

.