Модуль 1 „Основи обґрунтування господарських рішень”

 

1 Сутнісна характеристика господарських рішень

2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності

3 Методичні основи підготовки господарських рішень

4 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

5 Прогнозування та аналіз господарських рішень

6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

8 Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень

 

Модуль 2 „Урахування ризиків при обґрунтуванні господарських рішень”

 

9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

10 Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику

11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

12 Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків

14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків

15 Основи ризик-менеджменту

16 Напрями и методи регулювання та зниження ступеня ризику