Курс «Маркетинг» призначений для студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні усіх спеціальностей. 

Цей курс буде використовуватись, в якості дублюючого для студентів денної форми навчання.

Тривалість навчання - один семестр (16 тижнів).