Метою вивчення навчальної дисципліни “Правознавство (у т.ч. основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)” є процес формування і розвитку у курсантів правової свідомості, правової культури, поваги до законів, потреби у правильному користуванні ними в службовій діяльності, засвоєння знань щодо сутності держави і права, діючого законодавства України, системи, функцій  та механізмів впливу права на основні сфери життєдіяльності держави і суспільства, правового регулювання будівництва Збройних Сил України.

  1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах патріотизму і державності,  використовувати правові відносини для успішного вирішення  поставлених завдань,  забезпечувати охорону державної таємниці.
  2. Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася. 
  3. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
  4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  5. Знання та розуміння правових засад функціонування держави і основ законодавства України, системи забезпечення національної безпеки України, сутності та основних питань етики збройної боротьби, професії офіцера.
  6. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою. 
  7. Здатність виконувати функціональні обов’язки в ході навчально-бойової діяльності підрозділу. 
  8. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки за посадою призначення в ході повсякденної діяльності та бойового застосування озброєння та військової техніки підрозділу. 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних СЧил України" є розуміння ролі морально-психологічного забезпечення  в єдиній системі всебічного забезпечення застосування військ під час ООС.