1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах патріотизму і державності,  використовувати правові відносини для успішного вирішення  поставлених завдань,  забезпечувати охорону державної таємниці.
  2. Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася. 
  3. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
  4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  5. Знання та розуміння правових засад функціонування держави і основ законодавства України, системи забезпечення національної безпеки України, сутності та основних питань етики збройної боротьби, професії офіцера.
  6. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою. 
  7. Здатність виконувати функціональні обов’язки в ході навчально-бойової діяльності підрозділу. 
  8. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки за посадою призначення в ході повсякденної діяльності та бойового застосування озброєння та військової техніки підрозділу.