Посібник "Тьютор дистанційного та змішаного навчання"

Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : навч. посібник / В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Міленіум, 2019. – 307 с.

Наведено системний опис діяльності тьютора дистанційного та змішаного навчання на базі сучасного стану розвитку освіти у світі. Визначено вимоги до сучасного дистанційного курсу, надано характеристику головних учасників навчального процесу тьютора та студента. Підкреслюються важливі для тьютора (майстерність персональних знань) та студента (критичне мислення) складові. В організації навчального процесу звертається увага на персоналізоване навчання та модель 70:20:10 (поєднання неформального, соціального та формального навчання), на формування у студентів вмінь запитування. Для аналізу роботи тьютора пропонується використовувати навчальну аналітику. Призначено для магістрів, аспірантів вищих закладів освіти.