Типова структура дистанційного курсу

Структура та функції основних елементів дистанційного курсу

1. Дистанційний курс слугує для:

 • управління навчальним процесом;
 • надання знань шляхом викладу теоретичного матеріалу;
 • формування навичок і вмінь на основі отриманих знань;
 • закріплення матеріалу;
 • контролю засвоєння теоретичного матеріалу;
 • виконання практичних завдань та їх контролю.

2. Обов'язковими елементами дистанційного курсу є:

 • «Інформаційна сторінка курсу» ‑ відкрита для всіх бажаючих;
 • «Головна сторінка курсу» ‑ відкривається лише для слухачів курсу, допущених до навчання, або передбачених гостей;
 • «Розділ» ‑ складова головної сторінки для тижневого формату навчання. Тематичне формування розділів використовується у курсі-ресурсі для підтримки традиційного навчального процесу.

3. Структура «інформаційної сторінки курсу»:

 • Назва курсу.
 • Автори курсу.
 • Викладач курсу.
 • Обсяг та тривалість курсу.
 • Мета курсу.
 • Результати навчання.
 • Вимоги до слухачів.
 • Короткий опис організації навчання за курсом.

4. Структура «Головної сторінка курсу»:

 • Назва курсу.
 • Форум новин
 • Укладачі курсу (розробники змісту).
 • Робоча програма курсу.
 • Мета курсу та результати навчання.
 • Стратегія навчання та вивчення.
 • Форми контролю та оцінювання результатів навчання.
 • Перелік основних елементів дистанційного курсу.
 • Презентація курсу.
 • Форум «питання‑відповідь».
 • Глосарій.
 • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).
 • Вебінар курсу

5. Структура «розділу» (типова для всіх розділів, кількість розділів визначається тривалістю навчання у тижнях):

 • Назва розділу.
 • Мета розділу за таксономією Блума.
 • Теоретичний матеріал (веб-сторінки; книга, що має понад 5 сторінок; лекція з питаннями).
 • Тест.
 • Завдання (кількість завдань співпадає к кількістю визначених цілей.
 • Глосарій.
 • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).
 • Анкета рефлексії.

 

Last modified: Saturday, 13 July 2019, 1:06 PM