Новости сайта

Відкритий дистанційний курс "Змішане навчання" з 7 жовтня

Відкритий дистанційний курс "Змішане навчання" з 7 жовтня

by Володимир Кухаренко -
Number of replies: 0

Шановні колеги!
Запрошуємо на відкритий дистанційний курс "Змішане навчання", який буде проходити 8 тижнів з 7 жовтня по 1 грудня 2019 р.
Цільова аудиторія - вчителя, викладачі, тренери навчальних закладів та підрозділів
Мета: спроектувати змішані навчальні заняття та отримати навички проведення змішаного навчального процесу.
Результат навчання: спроектований навчальний курс для змішаного навчання.
Для участі у курсі необхідно мати бажання вивчати нове, навчальні матеріали одного з Ваших курсів або тренінгів, дистанційний курс. Якщо у Вас немає дистанційного курсу - на перших тижнях занять буде можливість створити дистанційний курс як онлайн ресурс. Бажано знати основні педагогічні теорії: біхевіоризм, когнітивизм, конструктивизм, андрагогіку.
Програма курсу
1.    Компетенції. Визначення змішаного навчання.
2.    Визначення цілей курсу. Програма курсу
3.    Дистанційний курс. Активності дистанційного курсу
4.    Методи та моделі змішаного навчання
5.    Змішаний навчальний процес
6.    Гейміфікація
7.    Тести. Роль питань у навчальному процесі
8.    Активні методи навчання, Контроль і оцінювання.

Участь у курсі безкоштовна. Учасники, які виконають всі завдання курсу та будуть брати активну участь у курсі, отримають електронний сертифікат. За бажанням можна отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації з змішаного навчання в ЦОП ХНАДУ.
Для участі у курсі необхідно зареєструватися на сайті http://dl.khpi.edu.ua/  та записатися на курс за адресою http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=259  
Установчий вебінар відбудеться 4 жовтня о 16-00, вхід до вебінару через курс, додатково адреса входу до вебінару буде розміщена у мережі.
Автор курсу та тьютор Кухаренко Володимир, науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ "ХПІ", професор, к.т.н., автор понад 16 посібників з питань дистанційного навчання.
Курс базується на монографії:
Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськдрук", 2016. – 284 с. (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536   )