Новости сайта

Відкритий дистанційний курс "Технологія розробки дистанційного курсу" починається 4 лютого 2019 р.

Відкритий дистанційний курс "Технологія розробки дистанційного курсу" починається 4 лютого 2019 р.

by Володимир Кухаренко -
Number of replies: 0

Шановні колеги!


Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» запрошує Вас до навчання у відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного курсу» (72 години, 8 тижнів).
Мета: на базі сучасної методології електронного навчання навчитися створювати дистанційні курси та проводити дистанційний навчальний процес.
Терміни проведення курсу 4 лютого — 31 березня 2019 року
Програма курсу
Курс орієнтований на викладачів вищих закладів освіти, вчителів,тренерів корпорацій, які хотіли б опанувати технологіями дистанційного навчання для використання у своїй педагогічній діяльності
На першому етапі Ви познайомитесь з сучасним станом розвитку освіти у світі та одним з найбільш ефективним методом проектування навчального курсу. При проектуванні курсу Ви отримаєте навички переходу від компетентностей через діяльність до мети завдань.
З використанням таксономії Блума Ви спроектуєте свій курс за потребою: або навчите своїх учнів виконувати завдання, або аналізувати, творити.
Визначення мети Вашого курсу та Вашої мети, як вчителя, базується на теоріях навчання. Ви отримаєте навички використання біхевіористської, когнітивної, конструктивістської, коннективістської теорій у своєму курсі.
Ви створите структурований текст курсу з графікою та використанням різноманітних інструментів хмарних технологій.
Тестові завдання можуть бути різної складності, яка визначається за таксономією Блума, які можуть об’єднуватись у різноманітні тести для самоконтролю студента та контролю засвоєння окремих тем та курсу загалом. Ви це зможете зробити.
Важливу роль у Вашому курсі будуть відігравати групова робота, спілкування та запитування, як метод конструювання знань студентами.
На завершення Ви створите систему оцінювання Ваших студентів, познайомитесь з системою оцінки дистанційного курсу та отримаєте практичні навички на оцінюванні дистанційних курсів Ваших колег.

Навчання у курсі безкоштовне.
Мова спілкування – українська.
Учасники курсу, які успішно виконають програму, отримують сертифікат НТУ «ХПІ» та мають можливість отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) (вартість навчання відшкодовується).
Можлива групова участь, але кожен учасник реєструється особисто. Представник організації буде мати права асистента тьютора (за бажанням).
Перелік групи формується організацією і відправляються її представником на адресу kukharenkovn@gmail.com   На підставі листа представнику організації створюється аккаунт і надається роль асистента курсу ТРДК та курсів, що розробляються слухачами групи.
Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари. Посилання будуть розміщуватись на сайті курсу.
Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету https://goo.gl/forms/oGw9gld93ogICwMr1    та зареєструватися у курсі http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=409   (самореєстрація)
Реєстрація у курсі відкрита
Ознайомчий вебінар відбудеться 29 січня 2019 р. о 16-00, адреса входу до вебінару http://dl.khpi.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=19943   (потрібна реєстрація)
Курси будуть створюватись на сайті http://dl.khpi.edu.ua/, де передбачена самореєстрація, після якої треба замовити курс.
Автор та тьютор курсу Кухаренко В.М., науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Для довідок: kukharenkovn@gmail.com