Курс призначений для ознайомлення із загальними принципами функціонування національної системи сертифікації, оцінки відповідності і стандартизації та правилами розробки та застосування стандартів.