Метою викладання навчальної дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг» є формування теоретичних знань та практичних навичок з методики дослідження та аналізу кон’юнктури світових ринків товарів та послуг.