Метою викладання навчальної дисципліни «Послуги» є формування системного підходу до вивчення різних послуг і забезпечення організації захисту прав споживачів у сфері надання послуг, оволодіння методичним інструментарієм проведення аналізу з питань організації і технології надання послуг, розробки рекомендацій щодо вдосконалення цих сфер діяльності і підвищення їх ефективності.