Під час дистанційного навчання з курсу "Перспективи розвитку технологій харчових виробництв. Частина 1 " студенти набувають теоретичні та практичні знання для розроблення харчових продуктів нового покоління, у тому числі функціональних, на основі принципів харчової комбінаторики і застосування безпечної, біологічно повноцінної  сировини та інноваційних інгредієнтів; здатність прогнозувати подальший розвиток харчової галузі в умовах глобалізації економічного розвитку суспільства; здатність формування знань про технологічні схеми одержання нових видів продукції по галузях харчової й переробної промисловості, параметри процесів. А також набувають вміння застосовувати основні принципи отримання інноваційної харчової продукції з різних видів сировини з врахуванням соціальної та економічної ефективності наукової розробки; вміння застосовувати спеціальне обладнання, сучасне програмне забезпечення, методи і прийоми, що прийнятні у певних галузях харчових технологій, під час виконання наукових досліджень в умовах навчальних, наукових та виробничих лабораторій; складати технологічні схеми одержання нових видів  харчової продукції, охарактеризувати параметри процесів, умови зберігання готових виробів, надавати оцінку їх якості, а також розроблювати та впроваджувати технічні і технологічні заходи на основі принципів ресурсо- та енергозаощадження.