Дистанційний курс "Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування"