ПДДЩо таке правосуддя щодо неповнолітніх? Особлива форма застосування покарання до таких осіб чи засіб їх примусового перевиховання або особлива форма поводження з дітьми, метою якої є створення умов для  ресоціалізації дитини, яка вступила у конфлікт із законом? Тривалий час в Україні точаться дискусії з приводу найбільш доцільних форм правосуддя щодо неповнолітніх, але і досі відсутнє вирішення цього питання. Все це негативно впливає як на стан правопорушень серед неповнолітніх, ступінь захисту їх прав, а також формування передумов для сталого розвитку майбутнього потенціалу нашої країни - дітей.

Цей курс розроблено на підтримку кроків по створенню підґрунтя для формування в Україні власної моделі правосуддя щодо неповнолітніх (юстиції щодо дітей), основаної на міжнародних стандартах прав дитини в цій сфері, зокрема - концепції правосуддя, дружнього до дитини.

Метою курсу є роз’яснення основних характеристик такого явища соціальної дійсності як правосуддя щодо неповнолітніх, формування розуміння міжнародних стандартів прав дитини взагалі та зокрема у цій сфері, а також надання практичних навичок впровадження у повсякденну діяльність державних органів та їх посадових осіб концепції правосуддя, дружнього до дитини, а також взагалі навичок захисту прав дитини.

Курс розрахований на представників державних органів, служб та установ, дотичних до формування та практичної реалізації державної політики у сфері правосуддя щодо неповнолітніх (парламентарів, керівників і експертів центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, слідчих, персоналу органів пробації, соціальних служб, спеціальних органів та установ для дітей тощо), які мають можливість направити вектор дій держави на розвиток правосуддя, дружнього до дитини.

Курс також буде корисним представникам громадянського суспільства, які на сьогоднішній день вносять вагомий внесок і головне, мають бажання впливати на формування державної політики у цій сфері.

Основна проблематика курсу: 

- права дитини та міжнародні стандарти прав дитини;

- правосуддя щодо неповнолітніх та міжнародні практики такого правосуддя;

- модель правосуддя, дружнього до дитини, як сучасна форма ювенальної юстиції;

- основні переваги, засади та механізми функціонування правосуддя, дружнього до дитини.

Після проходження курсу Ви зможете:

- отримати уявлення про зміст та характер прав дитини, знати основні  міжнародні акти у цій сфері, а також  специфіку їх застосування в Україні;

- застосовувати сучасні практики захисту прав дитини та використовувати універсальні міжнародні стандарти прав дитини у будь-якій сфері;

- знати спеціалізовані інформаційні ресурси з питань захисту прав дитини у сфері правосуддя  і не тільки;

- розуміти як має відбуватися сучасне правосуддя щодо неповнолітніх, які є міжнародні стандарти у цій сфері, яким мають відповідати дії та рішення державних органів та їх посадових осіб;

- здійснювати аналіз діючого в Україні правосуддя щодо неповнолітніх на предмет його відповідності міжнародним стандартам взагалі та зокрема тандартам правосуддя, дружнього до дитини.

Тривалість курсу: 4 тижні.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Вимоги до знань студентів: курс розрахований на слухачів без спеціальної юридичної підготовки.