Опанування студентами актуальними питаннями технологій солоду, пива, та безалкогольних напоїв, теоретичними основами механізмів технологічних процесів, технологічними параметрами процесів та режимами виробництва.