Вибіркова дисципліна «Технологія дріжджів та продуктів мікробного походження» входить до навчальних планів магістра, які готують фахівців бродильних виробництв та виноробства. Вона опирається на знання, здобуті студентами під час вивчання фізики, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної, хімії, біохімії та технічної мікробіології, технології галузі, матеріалознавства, обладнання бродильних виробництв, ферментології. Ця програма складена відповідно до сучасного рівня розвитку та зарубіжного досвіду галузі виробництва дріжджів, харчових кислот.

Навчальний план є основою для викладання вказаної дисципліни і вміщує всю інформацію, необхідну студентам в процесі навчання в університеті та подальшій практичній роботі на підприємствах галузі.

Вивчення даної дисципліни на 5 курсі – це здобуття знань та навичок у засвоєнні технологічного процесу виробництва дріжджів та продуктів мікробного походження.

Робота студентів над курсом складається з таких елементів: дистанційне та самостійне вивчення матеріалу за підручниками, посібниками, нормативними документами, періодичними виданнями, виконання лабораторних робіт, індивідуальні консультації, відвідування лекцій (дистанційно), здача заліку з усього курсу.