Формування комплексу знань та умінь з теоретичних основ біохімії солоду та пива, що дозволить майбутнім фахівцям забезпечити на високому професійному рівні управляти біохімічними процесами, які лежать в основі технології солоду та пива.