Під час дистанційного навчання з курсу "Технології переробки вторинних продуктів " студенти набувають теоретичні та практичні знання для розв’язування складних задач і проблем з харчових технологій у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, а також  вміння систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах інформації на етапі вибору проблеми або теми дослідження та застосовувати знання щодо теоретичних і практичних основ утворення та використання вторинних продуктів бродильних виробництв.