Курс розроблений для студентів другого рівня вищої освіти зі спеціальності "Харчові технології" з метою дати здобувачам знання з технології видобування ефірних олій та їх використанні в харчовій та інших галузях промисловості України. Ці знання дозволять приймати рішення з необхідності і доцільності застосування конкретної сировини, методів видобування ефірних олій та використання цих олій, продуктів їх переробки в харчових продуктах під час їх виробництва.