Курс створюється під керівництвом зав. лабораторії інноваційнних технологій Кухаренко Володимира Миколайовича для формування компетенції загальнопрофесійного блоку:

"Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії"

у слухачів циклу підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв'язку НЦ ОРСЦЗ.

Робота має навчально-дослідницьку мету. Шаблон, який потрібно розгорнути, тут

Викладач: Олександр Жихарєв, email: avzmobil@gmail.com