Курс охоплює в теоретичних та практичних аспектах найбільш актуальні для майбутніх магістрів питання на шляху виконання ними дипломної роботи, а також спонукає до застоування наукового підходу в їх подальшій професіній  діяльності.