Під час дистанційного навчання з курсу "Інженерне проектування технологій бродильних виробництв,  алкогольних та безалкогольних напоїв " студенти набувають теоретичні та практичні знання для розроблення технологічних частин проекту; вміння формулювати задачі на розробку нових, або удосконалення існуючих технологічних систем та забезпечувати випуск якісної продукції згідно з виробничим планом, безпечну експлуатацію обладнання та технологічних процесів, а також розробляти нормативну документацію, контролювати технологічний процес, якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції; організувати випуск нової якісної продукції; самостійно аналізувати результати наукових та виробничих випробувань, оформлювати науково-технічну документацію, патенти, статті, реалізовувати інноваційні наукові проекти прикладного спрямування, самостійно планувати і виконувати наукові розробки з удосконалення та розроблення нових технологій харчових продуктів, приймати нестандартні рішення творчого характеру та реалізовувати їх у практичній діяльності