Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про весь цикл робот з організації виробництва, управління цим процесом та взаємозв’язок між окремими його складовими, а також навчити ефективно організовувати виробничий процес, орієнтуючи його на вимоги ринку.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на студентів спеціальності «Промислова електроніка» заочної форми навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань.