Даний курс створено з метою самостійного опанування учнями курсу інформатики на І курсі (10 клас) за новою програмою 2018 року. Курс містить теоретичні відомості з тем, завдання для практичних робіт, тести для перевірки знань, навчальні відео. Курс розрахований - 35 годин на І семестр,  2 години на тиждень.