Навчальна дисципліна "Антропологія" входить до природничо-наукової (фундаментальної) підготовки студентів спеціальності "Психологія"  освтньо-кваліфікаційного рівня бакалавр