Розглядаються концептуальні основи аналізу економічної діяльності підприємства, його суть і загальна характеристика, вимірники, види аналізу, організація та інформаційне забезпечення.

Значна увага приділяється предмету, методу і методології аналізу економічної діяльності підприємства, використанню прийомів аналізу для розв’язку аналітичних задач.