Теоретичний курс є складовою частиною План-програми комплексних практичних занять курсу первинної військово-професійної підготовки громадян, які проходять військову підготовку.

Головна мета теоретичного курсу надати знання громадянам, як діяти у ролі одиночного солдата у бою під час проведення комплексних практичних занять з курсу первинної військово-професійної підготовки та подальшого вивчення програми військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю; формувати у них організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвиватиу тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів.