Головна мета дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" полягає у вивченні теоретичних відомості про об’єктно-орієнтований підхід до

програмування та мови С++ як засобу створення програм з використанням ООП підходу. 

Основні завдання курсу:

  • ознайомлення з теоретичними засадами об’єктно-орієнтованого програмування;
  • отримання навичок використання механізмів інкапсуляції, наслідування та поліморфізму;
  • вивчення мови програмування C++, як засобу створення програм з об’єктно- орієнтованим підходом.