Дистанційний курс розроблений у відповідності з програмою дисципліни "Психологія управління та конфліктологія в банку". Курс містить матеріали для вивчення тематики дисципліни, тестові завдання для перевірки знань. Може бути використаний студентами дистанційної, заочної та стаціонарної форми навчання та для самоосвіти.