Динамічний розвиток економічних процесів в Україні сприяв формуванню достатньо розглаженої та складової структури фінансової системи, важливою складовою якої є фінансовий сектор, представлений сукупністю банківських і небанківських фінансових установ, які функціонують на ринку фінансових послуг.

Метою вивчення дисципліни "Ринок фінансових послуг" є надання знань щодо теоретичних основ функціонування ринку фінансових послуг, особливостей розвитку інфраструктури, інституціональної та сегментарної структури ринку фінансових послуг; механізмів державного регулювання ринку фінансових послуг; організаційних основ та порядку надання окремих видів фінансових послуг, формування практичних вмінь і навичок щодо управління рухом фінансових ресурсів фінансових установ на риенку фінансових послуг.

Дисципліна "Ринок фінансових послуг" складається із 18 тем:

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економічній системі України;

Тема 2. Економічна сутність та класифікація фінансових послуг;

Тема 3. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг;

Тема 4. Фінансовий моніторинг та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

Тема 5. Особливості надання лотерейних послуг;

Тема 6. Платіжні системи і переказ коштів;

Тема 7. Фінансові послуги з обміну валюти;

Тема 8. Організація та особливості надання депозитних послуг;

Тема 9. Організація та особливості надання кредитних послуг, оцінка кредитних ризиків;

Тема 10. Особливості діяльності кредитних спілок;

Тема 11. Особливості надання послуг з фінансового лізингу;

Тема 12. Особливості надання послуг з факторингу;

Тема 13. Особливості надання ломбардних послуг;

Тема 14. Характеристика послуг з надання поруки і гарантій;

Тема 15. Фінансові послуги у сфері страхування;

Тема 16. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення;

Тема 17. Фінансові послуги на фондовому ринку;

Тема 18. Фінансові послуги у сфері будівництва житла та операціях з нерухомістю.

Мова навчання: українська.

Форма підсумкого контролю: екзамен.