Теорія електричних та магнітних кіл (ТЕМК) є базовим загальнотехнічним курсом.

Метою даного курсу є надання студентам достатньо повного уявлення про електричні та магнітні кола та їх складові елементи, їх математичні зображення, основні методи аналізу та розрахунки цих кіл в статичних та динамічних режимах роботи.