Дисципліна "Управлінський облік" є дисципліною циклу професійної підготовки студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".