Метою дисципліни є формування системи знань з теоріїї та практики управління банківськими ризиками, фахове оволодіння методами оцінки, аналізу, регулювання, моніторінгу та контролю банківських ризиків як методологічної основи розробки ефективних систем ризик-менеджменту для підтримання надійності банків