Дистанційний курс навчальної дисципліни «Хімія і технологія нафти і газу» дозволяє сформувати у студентів комплекс теоретичних знань з процесів переробки нафти і газу, а також набути студентам навичок використання цих знань для контролю та регулювання процесів нафтоперероблення. Перша частина дисципліни знайомить студентів з хімічним складом нафти і нафтопродуктів, що дозволяє студентам зрозуміти необхідність проведення процесів нафтопереробки для зміни хімічного складу нафтових фракцій та покращення якості компонентів товарних нафтопродуктів. В даному курсі розглядаються фізичні та хімічні властивості нафти і нафтопродуктів, методи їх визначення. Особлива увага приділяється товарним нафтопродуктам, їх основним показникам якості, розглядаються нормативні документи, яким повинні відповідати товарні нафтопродукти. Заключний етап вивчення курсу - знайомство з процесами підготовки нафти до переробки, вивчення технології процесу знесолення і зневоднення нафти.