Після проходження курсу  можна дізнатись про:

особливості складання та правила оформлення кадрових документів: заяв, характеристик, резюме, автобіографій, особового листка з обліку кадрів, наказу щодо особового складу, витягу з наказу.

Навчитесь:

 складати та редагувати кадрові документи, застосовувати типові мовні звороти в кадрових документах за допомогою системи обробки текстів