Курс "Історія англійської мови" забезпечує оволодіння здобувачами вищої освіти системою знань про закономірності розвитку англійської мови задля усвідомлення особливостей, притаманних цій мові на сучасному етапі її розвитку.