Метою курсу «Макроекономіка» є оволодіння теоретичними  знаннями та практичними навички з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки на основі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвіду, набутого макроекономічною практикою.

Завдання курсу: визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології; забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, діалектики об’єктивного і суб’єктивного в розвитку суспільства; висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів; розгляд базових моделей економічної рівноваги; визначення чинників та розкриття основ економічного зростання; розкриття механізму основних складових державної економічної політики.