Курс "Безпека військової діяльності" розроблений з урахуванням вивчення, узагальнення аналізу та практичних знань сутності і змісту роботи командира підрозділу з організації створення безпечних та здорових умов діяльності підрозділів, самостійного і творчого вирішення різних питань безпеки військової діяльності у практичній роботі офіцера.
      Наукову основу курсу складає теорія і практика військово-педагогічного супроводження військової діяльності.
      Методологічною основою курсу є основи військового управління, положення статутів, Воєнної доктрини України та інших нормативно-правових документів у сфері охорони праці.
      Вивчення даного курсу забезпечить навчаємих теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для формування основ професійної підготовки військового спеціаліста, що найбільше сприяє повному і якісному засвоєнню знань, в обсязі первинної посади на рівні командира взводу, командир роти та відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню “Бакалавр”