Метою курсу є уточнення процесів і процедур, які застосовуються під час військового процесу прийняття рішення (MDMP - за стандартами НАТО), та можуть бути використані під час планування бою у сучасних умовах. Також для забезпечення досягнення взаємосумісності частин і підрозділів Збройних Сил України з частинами і підрозділами країн НАТО відповідно до "Програми розвитку Збройних Сил України".