Курс призначено для студентів, денної та заочної форм навчання напряму "Хімічна технологія і інженерія". Метою курсу є ознайомлення з хімічним виробництвом як складною хіміко-технологічною системою (ХТС). Вивчення дисципліни передбачає  розгляд загальних проблем аналізу і синтезу хімічних виробництв. У задачу курсу входить загальне знайомство з хімічним виробництвом, його структурою і компонентами; вивчення основ хімічних процесів і реакторів; освоєння загальних методів аналізу і синтезу хімічного виробництва як ХТС; ознайомлення з деякими хімічними виробництвами на прикладі яких предметно демонструються теоретичні положення курсу.