І. Вступ до мовознавства.

Змістовий модуль:

1. Загальні питання мовознавства.

2. Фонетика і графіка.

3. Лексика і фразеологія.

4. Граматика.

5. Типологічна класифікація мов.

Розраховано на початковий рівень слухачів спеціальності 035 Філологія (іноземна мова) спеціалізація Переклад у сфері забезпечення державної безпеки Денної форми навчання