Курс передбачений для здобувачів магістратури спеціальності 071 "Облік і оподаткування".

Метою вивчення курсу є засвоєння основних принципів оцінки та обліку основних об’єктів фінансової звітності за МСФЗ, методики  і техніки складання основних форм звітності.

Завдання курсу - вивчення принципів та методик оцінки і бухгалтерського обліку, а також організації та складання фінансової звітності, набуття вмінь і навичок та оволодіння практичним досвідом щодо застосування методик бухгалтерського обліку та складання фінансової  звітності.