Метою курсу «Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця» є надання студентам систематизованих знань із теоретичних засад моделювання та використання його результатів при проектуванні змісту професійної підготовки, організації та реалізації навчально-виховного процесу.

Завданням вивчення курсу є оволодіння фундаментальними систематизованими знаннями з методології моделювання як методу наукових досліджень та з людської діяльності як важливої форми індивідуального і суспільного буття, засвоєння системи понять з моделювання, діяльності та її логіки, вироблення і вдосконалення техніки моделювання у відповідності з планом вивчення дисципліни.