Метою вивчення дисципліни є отримання навиків роботи з поширеним компілятором CodeBlocks в операційному середовищі Windows, та вивчення мови програмування Сі з орієнтацією на програмування мікроконтролерів різних фірм. Освоєння основних особливостей програмування нижнього рівня й комбінування програми на С з підпрограмами на асемблері. Освоєння декількох класичних методів й алгоритмів програмування.